Imatge aleatoria de capçalera

dijous, 19 de febrer de 2009

Aturada tècnica

Bé, no és ben bé tècnica l'aturada. Ja porto alguns dies sense escriure. No patiu, no és pas per què hagi perdut interès en el joc ni en aquest projecte. Ans al contrari. El què passa és que com que dedico tant de temps a llegir manuals i altres fricades de Rifts, les altres lectures (còmics, llibres, altres manuals de rol) se m'acumulen a la pila de pendents. Ara he fet una petita pausa per fer baixar aquesta pila. Quan ho tingui tot una mica més controlat tornaré. Suposo que serà més aviat que tard.

Estic dubtant entre si llegir-me el Merctown, l'Splynn Dimensional Market o l'Aftermath.

Vosaltres quin en recomaneu, o de quin us interessa més una ressenya?

Fins aviat!

dissabte, 7 de febrer de 2009

Reparant MDC

En el món de Rifts, la capacitat de resistir megamal (Megadamage Capacity o MDC) representa un dels grans equalitzadors entre les diferents classes de personatge i races. No importa quina sigui l’aptitud pel combat, enginy, destresa o resistència, mentre una cuirassa MDC envolti el cos del personatge, aquest podrà seguir endavant. El problema de l’MDC és que és un recurs finit. Aquí cal aclarir que en aquest article, no parlarem de l’MDC “biològic”, és a dir, aquell que presenten les criatures vives, ja que aquest no cal reparar-lo, doncs es regenera sol.

Així, si l’MDC és un salvavides, què passa quan s’acaba? L’MDC d’armadures i cuirasses biòniques és ablatiu. Això vol dir que a mesura que protegeix dels impactes es va debilitant, fins que queda destruït del tot. Tenint en compte que una armadura MDC té un cost important, es fa evident que en algun moment caldrà reparar-lo, abans que comprar-ne una de nova.

Tanmateix, el Rifts ja ens té acostumats a no posar-nos la vida fàcil, doncs les regles que tenen a veure amb la reparació d’MDC estan escapades ací i allí per diversos manuals. En aquest article intentaré recopilar aquesta informació dispersa i, amb sort, provaré d’aclarir l’embolic de regles i costos vinculats a aquesta reparació. Els manuals que he consultat han estat el Rifts Ultimate Edition (RUE), el Rifts Sourcebook One Revised & Expanded (SB1), i el Rifts Bionic Sourcebook (BS).

LES HABILITATS

No tots els personatges són capaços d’arranjar una armadura, un robot, una armadura de poder (power armor) o uns biònics. Segons allò que es pretengui reparar caldrà que el personatge tingui coneixements en les següents habilitats (les poso en anglès tal com surten en el RUE, i ordenades segons tipus d’habilitat):

 • Aircraft Mechanics [Mechanical skill, pàg. 312]: Només pot intervenir vehicles voladors.
 • Bioware Mechanics [Mechanical skill, pàg. 312]: Permet reparar tots els sistemes cibernètics i biònics (no permet instal·lar-los).
 • Robot Mechanics [Mechanical skill, pàg. 312]: Per reparar les Power Armor i els Vehicles Robot.
 • Vehicle armorer [Mechanical skill, pàg. 312]: Pot arreglar i millorar les capacitats MD de tot tipus de vehicles.
 • Weapons engineer [Mechanical skill, pàg. 313]: Permet arranjar el mal fet a armadures.
 • Cybernetic Medicine [Medical skill, pàg. 313]: Amb el Bionic skill Upgrade, Permet instal·lar i reparar tot tipus de sistemes biònics i cybernètics.
 • Fiel Armorer & Munition Expert [Military skill, pàg. 315]: També permet reparar les armadures corporals (Body armor), però només un màxim de 20 MDC.
 • Cybernetics: Basic [Technical skills, pàg. 323]: Pot practicar mínimes reparacions (tot i que no ho posa, s’estima un màxim d’1d6 MDC) sobre implants cibernètics abans que siguin implantats en organismes vius.
 • General Repair & Maintenance [Technical skills, pàg. 323]: Permet apedaçar armadures (recupera 1d6 MDC).
 • Jury-Rig [Technical skills, pàg. 324]: Permet fer el mateix que Field Armorer, tot i que pot ser que la reparació no duri tant o sigui tan eficaç.
Excepte Jury-Rig i Field Armorer, les demés habilitats requereixen de temps suficient, materials i eines adients. Si fos necessari realitzar reparacions en el camp, la pàg. 312 del RUE estableix els penalitzadors que són d’aplicació.

ON REPARAR?

La reparació d’armadures, vehicles o sistemes cibernètics o biònics està disponible en aquelles comunitats amb un nivell tecnològic avançat [BS pàg. 64]. En aquestes, només cal anar a buscar un mecànic (Operador) o un Cíberdoctor per què, per un preu adequat, realitzi les reparacions que calguin. Com a guia, es considera que sí una comunitat té accés a sistemes biònics o ven robots i/o armadures de poder, llavors pot reparar armadures MDC i robots.

En general, es poden trobar instal·lacions on reparar armadures en els Estats de la Coalició (només a ciutadans tot i que en els ‘Burbs es poden trobar tots els serveis), Northen Gun (Ishpeming), Manistique Imperium, Titan Robotics, Lazlo, Whykin, Kingsdale, MercTown, Colorado Baronies, Arzno, i algunes comunitats de bandits del Pecos Empire. Determinades ciutats frontereres de Mèxic i algunes comunitats de la Magic Zone també poden dur a terme reparacions d’aquest tipus, però molt probablement no ho anuncien [SB1 pàg. 36].

EL COST

Per calcular el cost de la reparació d’MDC cal diferenciar el tipus de material o objecte que s’ha d’arranjar. No és el mateix arreglar una armadura corporal feta de plàstic superdens, que reparar un robot o un braç cibernètic. Així mateix, també variant els preus depenent del lloc on es realitzin les reparacions o de per qui treballi el mecànic. Aquests factors poden fer variar el preu de la reparació fins a un 200% [SB1 pàg. 36]. El Black Marquet, Titan Robotics i Manistique Imperium tots tenen preus més o menys estandaritzats que són els que es reprodueixen a continuació. Altres llocs poden tenir preus que varien entre un 50% i un 200% depenent de la disponibilitats de materials, de la mà d’obra o de la urgència de la feina [SB1 pàg. 36]. Així mateix, també es poden abaratir algunes reparacions si participem activament en elles o si contractem un Operador.

Per altra banda, aclarir, per si hi ha algú que ho dubte, que les reparacions no poden superar mai el límit original d’MDC de l’objecte reparat. A més, en alguns casos especificats, caldrà que resti alguna porció d’MDC intacta per tal de poder-hi realitzar reparacions. En qualsevol cas, una vegada l’MDC arriba a 0, l’objecte a quedat completament destruït i no es pot reparar. Malgrat les seves restes es puguin utilitzar com a material per a d’altres reparacions [SB1 pàg. 35].

Armadures corporals: armadura de plaques (700 cr./MDC); cota de malles (550 cr./MDC); armadura de Composite (650 cr./MDC), armadura de plàstic (630 cr./MDC); armadura tèxtil (620 cr./MDC).

Armadures de poder i robots (al menys ha de restar un 15% de l’armadura original per poder reparar-la): Armadura MDC (800 cr./MDC). El cost d’altres sistemes dels robots els podeu trobar a la pàg. 37 del SB1. Si la reparació es realitzada per un Operador (OCC) el cost disminueix un 25% (més el seu temps si l’està carregant; normalment entre un 30% i un 50%). El cost, per tant, podria oscil·lar entre 600 i 200 cr./MDC. Nota: de fet, al RUE pàg. 92 estableix un cost de 1200 cr./MDC reparat, tanmateix això no és coherent amb el cost del SB1, ja que llavors la participació d’un Operador encariria la reparació, cosa que contradiu la filosofia del joc.

Vehicles Robot i vehicles (al menys ha de restar un 15% de l’armadura original per poder reparar-la): Armadura MDC (4.000 cr./MDC). El cost d’altres sistemes dels robots els podeu trobar a la pàg. 37 del SB1. Si la reparació es realitzada per un Operador (OCC) el cost disminueix dràsticament fins a 1.200 cr./MDC [RUE pàg. 92].

Biònics i cibernètics (al menys ha de restar un 25% de l’armadura original o bé un 30% dels components originals per poder reparar): Si es tracta de material MDC, el preu normal és de 2.000 cr./1 MDC. Si es tracta de components, el cost és d’un 30% respecte el preu del component original. Si cal cirurgia, el cost ún d’un 20% del preu total de les parts biòniques instal·lades. El cost es pot abaratir entre un 10% i un 50% depenent del tipus d’establiment on es compri i la relació que es tingui amb el botiguer [BS pàg. 64].

Un personatge pot realitzar autoreparacions (-30% a l’habilitat adient: Bioware Mechanics, Cybernetic Medicine o Cybernetic Basics) per reduir el cost de les reparacions fins a 1.000 cr./MDC i altres sistemes per un 10% més barats [BS pàg. 64]. Si la reparació la fa un Ciberdoctor (OCC) el cost passa a ser de 1.000 cr./MDC i d’un 25% més barat per sistemes biònics o cibernètics (fins a un 50% si no hi carrega el tenps) [RUE pàg. 90].

ACLARIMENTS FINALS

 • Un Operador (OCC) podria reparar MDC sense un lloc o eines adients i prenen materials MDC d’estructures properes. Tanmateix, això comptaria com l’ús de l’habilitat de Jury-Rig a efectes d’eficàcia (no pas de límit en reparació de MDC).
 • Quan es repara una armadura de poder, un vehicle robot o un vehicle la prova d’habilitat (Aircraft Mechanics, Robot Mechanics, Vehicle armorer) es realitza per seccions.
 • El temps de reparació d’armadures generalment requereix 1 o 2 hores per cada 10 MDC, si es realitza en tallers. Aquest temps es pot allargar fins a les 3-4 hores segons les condicions.
 • Si ens volem modificar l'armadura al nostre gust (colors, posar-hi accessoris, etc.), volem fer la nostra propia a partir de troços d'altres (Patchwork), o vendre'ns una d'usada, caldrà consultar les pàgines 178-179 del Rifts WB14 New West.