Imatge aleatoria de capçalera

divendres, 22 de febrer de 2013

Làsers a sota aigua

Els làsers normals redueixen el seu abast efectiu a la meitat, però mantenen el seu mal. Els làsers "Blau-verds" no pateixen cap penalització.
 Pg. 60 WB 32 Lemuria (Regles Opcionals).

dimecres, 6 de febrer de 2013

Vibro-blades

Les vibro-blades són armes de full cos a cos que a través d'un dispositiu alimentat per un e-clip s'envolten d'un camp d'energia d'alta freqüència invisible que les hi atorguen capacitat M.D. Aquest camp de força genera un brunzit que pot revel·lar la seva posició (GMG63), i no es considera un mal de tipus energètic, per la qual cosa no és evadit per criatures immunes a aquest tipus de mal o a través del conjur Impervious to energy (Palladiumbooks.com - FAQ pages).

Les vibro-blades tenen una duresa d'entre 15-25 M.D.C. (GMG111) i la seva autonomia és d'1 hora (de tal manera que si s'usen amb moderació poden durar mesos sense haver de recarregar-se) (Palladiumbooks.com - FAQ pages). A més, el mànec està equipat amb un interruptor "de dit" que permet la seva encesa i apagada ràpidament, de tal manera que aquesta acció no consumeix una acció quan es desenfunda (malgrat si que "gasta" una acció si ja està desenfundada i es vol engegar-la). En aquest sentit, a no ser que hagi estat modificada, moltes d'elles porten un sistema de seguretat que "apaga" la fulla se es deixa anar l'arma (Palladiumbooks.com - FAQ pages).

Donat que aquestes armes utilitzen un nucli físic, el bonus de mal per força se li aplica (GMG32). Nota: això contradiu la regla del RUE341 respecte que el mal que prové de PS Sobrenatural o per una arma M.D. mai es sumen.

Les vibro-blades han estat inventades per la Coalició però se n'han fet múltiples còpies i imitacions i estan molt escampades per tota la terra de Rifts.

Depenent de tipus de vibro-blade es fa servir una habilitat d'armes (WP) diferent:

WP Knife: Vibro-Knife, Tanto, Jitte o Sai (1D6), Vibro-Forearm Claws (2D6), Short Blade Hand-Guard (2D4), Triple-Bladed "Cat's Claw" Hand-Guard (3D4), Dual Long-Blade Hand-Guard (2D6), Hooked Forearm Vibro-Blades (2D6), Vibro-Arm Claws (2D6), Vibro-Tiger Claws (2D4), Vibro-Tomahawk (1D6+3).
WP Sword: Vibro-Sword (2D6), Vibro-Saber(Short Sword (2D4), Giant-sixed Vibro-Sword (3D6), Sabre Forearm Vibro-Blades (2D6+2), Vibro-Wakizashi (2D6), Vibro-Katana (3D6), Vibro-Robot Sword (4D6), Vibro-No-Dachi (3D6).
WP Bayonet fighting:  Vibro-Bayonet (1D6+1), Q2-20 LLG Bayonet (2D4), Vibro-Blade Bayonet (2D6).
WP Spear: Vibro-Spear (1D6), Giant-sixed Vibro-Spear (2D6), Vibro-Yagi Spear (2D6), Vibro-Naginata or Bisento (3D6), Vibro-harpoon (1D6), NA Vibro-Spear (2D6+2),  Vibro-Blade Bayonet (3D6).
WP Axe: Vibro-Axe (2D6), Giant-sixed Vibro-Axe (3D6 - 4D6), Octurill Vibro-Axe (3D6+4)
WP Chain: Vibro-Kusari-Gama (2D6).

Tot i que no es diu s'especifica a les regles, se suposa que el mal d'aquestes armes "apagades" és el seu equivalent en SDC. Tanmateix hi ha alguns exemples que no compleixen amb aquesta regla general:

- GMG229: Giant Vibro-Sword 1D6x10 M.D. (encesa); 3D4 S.D.C. (apagada).
- GMG229: Morningstar Trunk 1D6x10 M.D. (encesa); 4D6+6 M.D. (apagada).
- GMG140: La Vibro-spear fa 1D6 M.D., mentre que una llança convencional fa 2D6 S.D.C.
- GMG154: Vibro-Axe o Tomahawk 1D6+3 M.D. Un Tomahawk convencional fa 2D4 S.D.C.

Altres usos de la tecnologia vibro-blade:

- Les gàrgoles de NGR s'enganxen vibro-baldes a les ales (2D6) o a la cua (1D6) per fer més mal en vol. El mal d'aquestes armes se suma al que fan per la seva PS sobrenatural.
- UTI Forearm Vibro-blades. S'instal·len en els avantbraços de l'armadura i permeten lluitar cos a cos amb habilitats Hand to Hand (Double Blade: 2D6, Tri-Blade: 3D6).
- Vibro-Deadball. Bola amb punxes "vibro" (2D4).
- HIAR-22 Heavy I-Beam Rifle i HRP-1 Plasma Heavy Rifle. Porten incorporada una vibro-axe (3D6) que se suma al mal M.D. que pugui fer el seu portador.
- Kizh Plasma Pistol i Ion Rifle. Porten incorporats una vibro-blade (1D6 i 2D6+2 respectivament).
- Power Jaw Helmet. Un casc que incorpora una mandíbula artificial que permet fer mossegades MD! (2D4).
- Moltes armadures porten incorporades diverses vibro-blades, retractables o no) per lluitar cos a cos. La més espectacular és la Vibro-Spike Armor Juicer EBA que està recoberta de vibro-blades, de manera que hom por placar i fer mal (4D6), sumant la PS sobrenatural.

divendres, 1 de febrer de 2013

Taxa de curació de l'MDC?

Un personatge Mega-Damage té MDC que es cura com els Hit Points.
Pg. 25 Rifts - Conversion Book (Revised).

Això és, segons RUE288, sense atenció mèdica cura 6 MDC per dia (la combinació de 2 HP + 4 SDC).