Imatge aleatoria de capçalera

dilluns, 28 de juny de 2010

Atordit (estat)

Pàgina 72 del WB5 Triax & the NGR.

Un soroll o un cop fort poden deixar atordit al personatge. En la referència se'ns indiquen els modificadors que sofreix mentre es troba en aquest estat.

dimarts, 15 de juny de 2010

Ordre de lectura

En un apunt anterior ja vaig detallar quins llibres recomanava llegir en funció dels interessos de cadascú en aquest poti-poti que és l'ambientació de Rifts. Ara, exposo quina és la meva interpretació sobre l'ordre de lectura dels diferents manuals per tal de poder copsar la cronologia del meta-argument de la terra de Rifts*.

En la taula següent, el títols en groc formen part, des del meu punt de vista, del corpus principal de l'ambientació (l'ordre cronològic de lectura és de dalt cap a baix), mentre que els llibres en en requadre verd hi ha llibres relacionats amb els principals,ja sigui per què els complementen d'alguna manera o n'amplien la informació. Les fletxes indiquen les relacions entre els manuals.


Ordre de lectura dels manuals de Rifts

Aquest apunt està molt relacionat amb la Gran Campanya de Rifts que m'agradaria dur a terme algun dia.

*Ull! No he inclòs alguns llibres que encara no he llegit i per tant no sé con encaixen en el meta-argument.

diumenge, 13 de juny de 2010

Soul Drinker Rune Sword

Pàg. 128 Rifts WB2: Atlantis.

Explica com funcionen les Rune Swords i quina és la tirada de salvació per evitar que una Bevedora d'ànimes (Soul Drinker) absorbeixi la del teu personatge.

divendres, 11 de juny de 2010

El Megavers

Rifts, Beyond the Supernatural, Heroes Unlimited, Rifts: Caos Earth, Phase World, Wormwood, Skraypers...diferents ambientacions que no només comparteixen un sistema de joc si no que fins i tot tenen elements en comú. Però quina relació real tenen entre elles?


Quan hom aprofundeix en el Megavers se n'adona que hi ha diferents personatges o entitats de diferents ambientacions que es repeteixen en d'altres. Això, ensems amb el fet que es tracta d'ambientacions amb diferents línies temporals o dimensions duu a una certa confusió al lector...què pertany a on i quan?

Els punts clau d'aquesta discussió es poden resumir amb unes poques peces que van portar de corcoll als jugadors del Megavers, fins que al Rifter #2 (pàg. 18) i més tard al DB4: Skrypers (pàg. 133) es van posar les bases del funcionament del Megavers: dimensions paral·leles.


Esquema de dimensions del Megavers

La Terra de Rifts és el gran nexe d'unió entre les diferents dimensions del Megavers (de fet, segons el WB4: Africa existeixen 5 altres nexes d'aquest tipus, malgrat no s'en coneixen més detalls). Hi ha tres dimensions paral·leles que "vibren" molt properes a la de la terra de Rifts (BtSN, HU i AtB), de tal manera "se solapen" alguns detalls o moments de la seva història. Realment cada dimensió conté llur propi element, però que és indistingible (almenys durant períodes de temps determinats) de les altres dimensions:

Per exemple, a la terra de Rifts va existir un Víctor Lazlo; estudiós d'allò paranormal. No era exactament el mateix individu que el de la terra de BtSN, però sí n'era una rèplica. El Víctor Lazlo de BtSN en ser transportat a la Terra de Rifts, va identificar-la com el seu propi futur, i l'Erin Tarn, equivocadament també, va reconèixer-lo com el Víctor Lazlo del seu passat.

Línies temporals coincidents

Fenòmens semblants es donen amb la Cyberworks industries de HU-Rifts i l'ARCHIE de AtB-Rifts.

Cal doncs aclarir que aquestes dimensions no comparteixen una mateixa línia temporal, sinó que en determinats moments de la seva història aquestes línies s'han tocat o fusionat.

Quelcom diferent succeïx amb altres dimensions com Palladium Fantasy, Phase World, Dyval o Hades que sí bé no "coincideixen en espai/temps" el vel místic (o teixit dimensional) que les separa amb les dimensions anteriors és molt tènue. Això permet que el trànsit a través de Rifts entre aquestes dimensions sigui molt assequible pels practicants de la màgia o que àdhuc puguin donar-se fàcilment "accidents místics" que transportin individus o objectes d'unes a les altres. Aquest fenomen és aprofitat per viatgers dimensionals per establir-se o interactuar amb altres dimensions: és per això que els Naruni o els Splugorth originaris de Phase World es troben sovint a la terra de Rifts, o que també s'hi pot trobar criatures fantàstiques de tot tipus.

Finalment existeixen una miríada de dimensions més o menys desconnexes que també poden ser accedides mitjançant Rifts, però que tanmateix, solen mantenir-se prou separades.

El Megavers és un sistema espai/temporal complex, on diferents dimensions s'imbriquen, s'entrellacen o es connecten de formes místiques, desconegudes fins i tot per els més avesats viatgers dimensionals. Qualsevol cosa s'hi pot donar, i tal com resa el lema de Palladium, les possibilitats d'aventures només estan limitades per la teva imaginació.

dilluns, 7 de juny de 2010

L'estil de Rifts

En Zachary, del RPG Blog II, té clar quin ha de ser l'estil de joc de Rifts:


The Style: Rules-loose, lots of carnage, rulings not rules, lots of explosions, running gun battles, investigation, rewards for quick thinking, planning, and really, really big opponents. Not a game for rules-lawyering or min/maxing.

 Genial!

diumenge, 6 de juny de 2010

Objectiu especificat

Les regles de Rifts permeten, en combat a distància, apuntar a una part específica del cos (Called Shot) en un tret del tipus "sniper" invertint-hi 2 accions i aplicant un penalitzador d'entre -3 i -4 (pg. 361 RUE).

Tanmateix, sorgeixen noves preguntes tals com: quin penalitzador aplicar exactament? quants SDC/MDC tenen determinades parts del cos?


Penalitzadors:

A la pàgina 37 del WB5: Triax & NGR ens dóna alguns exemples de penalitzadors a aplicar en un called shot amb un objectiu que es mou lentament (si es mou ràpidament sumarem a aquests penalitzadors els modificadors per velocitat, wild shot, etc. de la pg. 361 del RUE):


Efectes del Called Shot:

Les pàgines 42 a 44 del Rifter #30 descriuen en detall les dificultats (en forma d'AR) i els efectes de tocar parts específiques del cos. La següent taula en fa un resum, però l'article aprofundeix molt i molt més.


Amb tot, moltes armadures o robots indiquen en llurs descripcions ja ens els penalitzadors i la resistència de les seves diferents parts.