Imatge aleatoria de capçalera

dilluns, 10 de febrer de 2014

Rifts amb aspectes

Aquesta és la meva proposta per introduir els aspectes de FATE a Rifts. El text està basat en ICONS.

Aspectes 

Els aspectes defineixen el personatge més enllà de les seves característiques i habilitats, tenen a veure més amb qui és el personatge més que no pas en què pot fer. El jugador descriu els aspectes del seu personatge alhora de crear-lo. Existeixen dos tipus d’aspectes: les Qualitats i les Adversitats.

Qualitats

Representen diferents atributs del personatge. Trien entre 0 i 5 (independentment de la seva categoria). Seguidament alguns exemples:

Frase típica: el teu personatge té una frase que sempre repeteix, un crit de batalla, etc. “És l’hora dels mastegots!”. Pots invocar la qualitat dient-la en el moment apropiat i de forma dramàtica. (nota: els components verbals rítmics de determinats conjurs també poden ser considerats com a frases típiques).

Connexions: representa la gent important en la vida del personatge, família, gent estimada, amics, amants, etc. Mentre que aquesta gent et pot ajudar, també podran ser forçats pel DJ en l’aventura, posant-los en perill (llegiu Invocar i Forçar més endavant). Si la connexió no t'ha d'ajudar en res, apunta-la com una Adversitat.

Sobrenom: és un títol, malnom o frase descriptiva que acompanya al personatge. Normalment descriu quelcom sobre l'estil, la forma de fer o les capacitats del personatge.

Identitat: Té a veure amb la personalitat, el rerefons o l’ocupació del personatge. A Rifts la seva OCC o RCC son bons candidats. p. Ex. "Més cor que màquina", aplicada a un Full Conversion Cyborg. O bé "El Glitterboy del meu rebesavi".

Motivació: què fa que el personatge sigui un aventurer? “M'oposaré a l'opressió de la Coalició!”. Pots invocar una motivació quan sigui dramàticament aplicable segons allò que estigui en joc.

Adversitats

Mentre les qualitats poden ser positives o negatives, segons la situació, les adversitats són aquells atributs del personatge que només representen aspectes negatius, i per tant, només podran ser forçats (normalment només pel DJ). Trien entre 1 i 5. Alguns exemples a continuació.

Mala sort: quan es força aquest aspecte passen coses dolentes al personatge. Solen ser coses iròniques o cruels però res de vida o mort.


Enemic: El personatge té un enemic que el DJ pot forçar per fer-lo aparèixer de forma que tingui avantatge sobre aquest (posant-lo en una trampa, emboscada o situació delicada).

Personal: El personatge té un problema emocional, psicològic, social o físic. Sigui com sia, el DJ pot forçar-lo per fer-te quedar en ridícul o posar-te en problemes d'alguna manera. Hi ha personatges que per la seva descripció ja porten implícites algunes vulnerabilitats o desavantatges, com per exemple Craizies o Juicers.

Debilitat: El personatge reacciona negativament o és vulnerable vers una substancia o situació, la qual el limita d'alguna forma, ja sigui reduint-li els poders o afectant-li la seva salut. Normalment només aplicable a RCC molt específiques vulnerables a algun tipus de substància com els vampirs a l'aigua o la fusta.

Invocar i Forçar

Les qualitats poden ser invocades i forçades, les adversitats només forçades.

Invocar

Per invocar, el jugador anuncia que un dels aspectes del seu personatge és aplicable a una situació. També es poden invocar aspectes d'altres personatges, sempre que aquests es coneguin. Invocar un aspecte permet gastar determinació (veure-ho més endavant) en "esforçar-se", "concentrar-se", "retcons", "recuperacions" i "efectes".

Forçar

El DJ pot forçar una qualitat o una adversitat prenen un d'aquests aspectes i oferint-te un punt de determinació per acceptar-ne les conseqüències. Un jugador també pot proposar al DJ forçar un dels seus propis aspectes (el DJ té la decisió final d'acceptar forçar-lo segons l’oportunitat dramàtica). Així mateix, si un jugador coneix algun aspecte d'un PNJ susceptible de ser forçat, pot gastar un punt de determinació per fer-ho (el DJ pot acceptar-ho o no). Pots refusar forçar un aspecte, però et costa un punt de determinació.

Conèixer aspectes dels PNJ

Per conèixer els aspectes dels PNJ cal que:

- El PNJ hagi invocat prèviament l’aspecte en presència del personatge del jugador (també es pot acceptar que els personatges es passin la informació respecte la tinença d'un aspecte). o bé,
- Analitzar amb èxit al PNJ amb algun d'aquests poders:

See Aura: Aspectes relacionats sobrenom, motivació, mala sort, personal o debilitat.
Telepathy: sempre que el PNJ estigui pensant en aquell moment amb una situació aplicable a un aspecte.
Mind bond: dóna informació sobre tots els aspectes del PJ.

Determinació

Determinació inicial

La determinació inicial del PJ és de 3,

+1 si no té cap mutació, cibernètic, o armadura de poder.
+2 si no té cap característica sobrenatural o robot.
- 2 si és una criatura MDC o força sobrenatural.
- 1 per força augmentada.
- 1 si pot fer màgia.
- 1 si té poders psiònics majors o màster.

Un PJ pot començar el joc sense cap punt de determinació inicial (si el resultat d'aplicar els factors anteriors és zero o un número negatiu).

Usant la determinació 

Es poden fer servir punts de determinació per aconseguir els següents beneficis. Per gastar punts de determinació sempre cal relacionar el benefici a aconseguir amb l'aspecte invocat i aquest, al seu torn, amb la situació dramàtica adient.

Esforçar-se: el personatge guanya un +4 o un +20% a la seva tirada.

Concentrar-se: el personatge pot fer servir una habilitat o poder relacionat amb l'aspecte en comptes de l'habilitat “normal” per aquella tasca concreta.

Recuperar-se: dins el combat, el personatge recupera HP/SDC/MDC igual al seu PE. Fora de combat segueix les regles normals de curació.

Retcon: el jugador pot “omplir” o “definir” l'escena amb nous detalls, sempre que no contradigui allò especificat anteriorment. Normalment relacionat amb una identitat o un sobrenom.

Efectes: el personatge pot activar els seus poders/habilitats per aconseguir nous efectes o aplicacions d'aquests no definits en llur descripció però que hi tenen a veure. Normalment s'activen amb la invocació d'una frase típica o un sobrenom. Una vegada activat, el DJ pot forçar l'efecte per generar conseqüències no previstes pel personatge, d'aquesta manera fent que l’efecte resulti gratuït (sempre que sigui acceptat), però amb conseqüències inesperades.

Guanyant determinació

Es guanya determinació forçant els aspectes. Es poden rebutjar els forçats però s'ha de pagar un punt de determinació per fer-ho.

També es guanyen punts de determinació si es segueixen els cànons del gènere, es renuncia a algun benefici per interpretació de l'alineament, es fan accions heroiques o es fa passar una bona estona a la taula.

Després de cada aventura, si els punts de determinació són menors que la determinació inicial del personatge, se'n guanyen tants fins arribar a aquesta.

Aspectes i poders

Cure Insanity (poder psiònic), pot eliminar un adversitat personal mental. El jugador escollirà llavors un nou aspecte (relacionat amb la cura).
Empathic transmissionHypnotic suggestionInsert Memory (tots poders psiònics) atorguen també una adversitat relacionada amb l'efecte del poder que pot ser forçada.
Charismatic aura (conjur) atorga temporalment una qualitat adient al seu efecte.
- Sixth Sense, o altres poders de detecció poden evitar un forçat d'enemic sense haver de pagar per rebutjar-lo. Tanmateix, tampoc es guanya el punt de determinació.

divendres, 7 de febrer de 2014

Repàs de personatges

Aquestes són les ocupacions (Ocupational Character Classes - OCC) i races (Racial Character Classes - RCC) disponibles a la propera campanya de Rifts.

Homes d'armes

Cyborg de combat - Un humà completament convertit en una màquina de combat.
Crazy - Humans amb capacitats mentals i físiques millorades (incloent alguns poders psiònics). La pega és que el procés de modificació del seu cervell els torna bojos.
Cyber-cavallers - Humans amb algunes millores cibernètiques i poders psiònics -incloent l'habilitat de crear una espasa de energia psíquica. Son campions de la justícia, i han de seguir un codi d'honor.
Glitter Boy - Pilot heroic de l'enorme i fortament armada armadura de combat Glitterboy. Una desavantatge és que l'armadura és lenta i sol ser el blanc primari del foc enemic.
Caça-recompenses - Un humà parcialment cibernètic. Són bàsicament humans amb algunes millores cibernètiques.
Altres caçarecompenses (WB20 Canada):
Techno-warrior. El caça-recompenses portat a la seva màxima expressió.
Especialista anti-robot. Usen el seu coneixement dels robots i la tecnologia per rastrejar robots i armadures de poder.
Techno-hound. Experts en tecnologia.
Momano Headhunter. Entrenats per eliminar amenaces sobrenaturals. Tenen poders psiònics.
Juicer - Humans amb capacitats físiques altament augmentades a través d'un sistema especial d'injecció de drogues que vesteixen. Tenen un temps de vida limitat degut a que es porta al límit el seu sistema metabòlic.
Soldat mercenari - Un humà mercenari amb un munt d'armes i habilitats especialitzdes.
Altres soldats mercenaris (SB1 Mercenaries):
Falsificador, Espia freelance, Traficant, Forces especials, Super-espia, Lladre professional. 
Man-hunter (SB4 Mercenary adventures).
Mystic knight (WB16 Federation of Magic). Mercenaris d'elit que poden canalitzar energia màgica. 

Pilot de robots - especialitzat en el pilotatge de robots o armadures de poder.

Erudits i aventurers

Body Fixer - Un doctor en medicina i cirurgià de camp.
City Rat - Un pinxo urbà.
Cyber-Doc - Un doctor especialitzat en la implantació i extracció d'implants cibernètics.
Operador - Un expert mechànic i enginyer. Alguns tenen enllços psiònics amb les màquines.
Erudit fugitiu - Un historiador que cerca coneixement il·legal.
Erudit fugitiu - especiali
Científic fugitiu - Un científic que fa estudis il·legals.
Rodamón - Un vaiver i home-per-tot.
Explorador - Un humà guerrer especialitzat en rastrejar i supervivència.
Exploradors - especialitzacions (WB26 Dinosaur swamps): Volta-aiguamolls (Home de frontera), Naturalista, Guia, Legacy scout, Caçador de dinosaures.
Practicants de la màgia

Elemental Fusionist - Humans ferals amb l'habilitat natural de combinar dos elements oposats (foc i aigua, o aire i terra) per crear diversos poders màgics.
Ley Line Walker - Un mag amb l'habilitat de fer conjurs així com connectar-se a les poderoses línies de força que envolten el planeta.
Ley Line Rifter - Un subtipus de ley line walker especialitzat en màgia dimensional.
Místic - Un mag amb habilitat innata per fer tant conjurs com poders psiònics.
Vident gris - Místic especialitzat la detecció d'allò sobrenatural (WB16 Federation of Magic).
Shifter - un mag que especialitat en màgia dels Rifts i invocar a criatures.
Tecnomag - Un mag que pot fer màgia a través de la tecnologia o crear objectes màgics.
Warlock - Un bruixot especialitzat en conjurs elementals, amb una forta connexió amb els quatre elements (CB1).
Mag de Batalla - Mag especialitzat en el combat i màgia de Batalla (WB16 Federation of Magic).
Conjurador - Mag especialitzat en crear objectes i animals del no res (WB16 Federation of Magic).

Psíquics

Burster - Piroquinètic.
Psi-hound (Dog boy) - Gos mutant antropomòrfic amb gran capacitat de detectar la màgia.
Mind Melter - Mestre de les arts psiòniques.
Psi-Stalker - Humà mutant capaç de detectar i rastrejar màgia.
Mind Bleeder - Psíquic especialitzat en xuclar energia mental d'altres éssers (WB12 Psyscape).
Psi-slayers - Psíquics entrenats en el subterfugi (WB12 Psyscape).
Psi-Tech - Psíquic capaç de fusionar-se amb les màquines (WB12 Psyscape).
Zapper - Mestres de la telequinesi i electroquinesi (WB12 Psyscape).

Soldats de la Coalició

Soldat de la Coalició (Dead Boy) - Soldat d'infanteria de la coalició.
Pilot SAMAS - Pilot especialitzat en pilotar l'armadura de poder SAMAS.
Especialista Militar - Soldat amb entrenament específic sobre espionatge que ha rebut augments cibernètics.
Cíborg de la Coalició - cíborg creat per la coalició (WB11 CWC).
Commando - Especialista orientat al combat com a força d'elit (WB11 CWC).
Especialista en explosius - Soldat entrenat en la creació i col·locació d'explosius (WB11 CWC).
Juicer - juicer creat per la coalició (WB11 CWC).
Especialista nàutic - soldat de marina (WB11 CWC).
Ranger - Exploracdor de la coalició (WB11 CWC).
Científic de la RCSG - Científic especialitat en l'estudi i coneixement de la nàgia i els punts de poder (WB11 CWC).
RPA "Fly Boy" Ace - Pilot especialista en vehicles voladors (WB11 CWC).
Forces especials - Soldat que forma part de les tropes d'elit de combat (WB11 CWC).

Races 

Cria de drac - drac acabat de sortir de l'ou amb coneixement màgics i poders naturals.

Regles casolanes:

Hi ha professions amb més avantatges que d'altres. Per tal de compensar-ho, es pot permetre que aquells PJ amb professions més "febles" comencin el joc amb més nivells.

Nota: aquí no hi ha totes les OCC/RCC dels manuals, sinó que només és la llista que permeto per a la propera campanya de Rifts.

dimecres, 5 de febrer de 2014

Com triar un joc de Palladium Books

L'oferta de jocs i ambientacions de Palladium Books és molt gran. Si tens problemes per triar a què vols jugar, mira't el següent esquema per trobar una resposta als teus dubtes.


Amb tot, i si encara no et decideixes...juga a Rifts! Sempre juga a Rifts!