Imatge aleatoria de capçalera

diumenge, 27 de març de 2011

Bonus de combat per nivell (H2H Basic)


La taula a continuació serveix per tenir una referència ràpida de bonificadors de combat dels personatges en funció de la Weapon Proficiency (W.P.) que usin, tenint en compte el nivell del Personatge i la Hand to Hand Basic.

Per llegir la taula, pren la columna del nivell de personatge i desplaça't fins a la W.P. que estigui fent servir. Els bonificadors de combat són el números que estan just en el nivell escollit, o en el seu defecte, els de la columna a l'esquerra més propers a la columna del nivell seleccionat. Per les armes antigues no t'oblidis d'aplicar el bonificador en cas de P.P. elevada del personatge.

Hand to Hand Basic Level
Armes antigues 
1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
WP Archery Atac 
+1
+2 
+3 
+4 
+5 
+6 
+7 
+9 
+10 
Parada 
+0
+2 
+4 
+5 
+6 
+7 
Desarmar 
+0
+1 
+3 
+4 
+5 
Mal 
+2 
+4 
WP Axe Atac 
+0
+1 
+3 
+4 
+6 
+7 
Parada 
+0
+2 
+3 
+4 
+5 
+6 
Desarmar 
+1 
Llancívola* 
+0
+1 
+2 
+3 
Mal 
+2 
+4 
WP Blunt Atac 
+1
+2 
+3 
+4 
+5 
+7 
Parada 
+1
+3 
+4 
+5 
+6 
+7 
+8 
Desarmar 
+1 
Llancívola 
+0
+1 
+2 
+3 
Mal 
+2 
+4 
WP Bola Atac* 
0+
+1 
+3 
+4 
+5 
+6 
Desarmar 
0+
+1 
+3 
+4 
+5 
Embullar 
0+
+1 
+2 
+3 
+4 
Mal 
+2 
+4 
WP Boomerang Atac* 
+1
+2 
+4 
+5 
+6 
+7 
+8 
Desarmar 
+1 
Mal 
+0
+1 
+3 
+5 
+6 
+7 
+9 
+10 
WP Chain Atac 
+1
+2 
+3 
+4 
+5 
+6 
+7 
Parada 
+0
+2 
+3 
+4 
+5 
+6 
Desarmar 
+1 
Llancívola 
-3
Mal 
+2 
+4 
WP Forket Atac 
+1
+2 
+4 
+5 
+6 
+7 
+8 
Parada 
+1
+3 
+4 
+5 
+6 
+7 
+8 
Desarmar 
+1 
Llancívola* 
+0
+1 
+2 
+3 
Embullar 
+1
+2 
+3 
+4 
+5 
+6 
Mal 
+2 
+4 
WP Grappling Hook Llancívola* 
+0
+1 
+2 
+3 
+4 
Desarmar 
+1 
Embullar 
+0
+1 
+2 
+3 
+4 
Mal 
+2 
+4 
WP Knife Atac 
+0
+1 
+2 
+3 
+4 
+5 
+6 
+7 
Parada 
+1
+3 
+4 
+5 
+6 
+7 
+8 
Desarmar 
+1 
Llancívola* 
+1
+2 
+3 
+4 
+5 
+6 
Mal 
+2 
+4 
WP Pole Arm Atac 
+1
+2 
+3 
+4 
+5
+7 
Parada 
+1
+3 
+4 
+5 
+6 
+7 
+8 
Desarmar 
+1 
Llancívola 
+0
+1 
+2 
+3 
Mal 
+2 
+4 
+6 
+8 
WP Rope Atac 
+1
+2 
+3 
+4 
+6 
+7 
Desarmar 
+1
+2 
Embullar 
+1
Mal 
+2 
+4 
WP Shield Atac 
+0
+1 
+2 
+3 
+5 
Parada 
+1
+3 
+4 
+5 
+6 
+7 
+8 
Desarmar 
+1 
Mal 
+2 
+4 
WP Sling Shot Atac* 
+1
+2 
+3 
+4 
+5 
+6 
Desarmar 
+1 
Mal 
+2 
+4 
WP Spear Atac
+1
+2 
+3 
+4 
+5 
+7 
Parada 
+1
+3 
+4 
+5 
+6 
+7 
+8 
Desarmar 
+1 
Llancívola* 
+0
+1 
+2 
+3 
+4 
Mal 
+2 
+4 
WP Staff Atac 
+1
+2 
+3 
+4 
+5 
+6 
+7 
Parada 
+0
+3 
+4 
+5 
+7 
+8 
Desarmar 
+1 
Llancívola 
+0
+1 
+2 
+3 
Mal 
+2 
+4 
WP Sword Atac 
+1
+2 
+3 
+4 
+5 
+7 
+8 
Parada 
+0
+3 
+4 
+5 
+6 
+7 
+8 
Desarmar 
+1 
Llancívola 
+0
+1 
+2 
+3 
Mal 
+2 
+4 
*WP TargetingAtac 
+1
+2 
+3 
+4 
(Suma a Llancívola) Desarmar 
+1 
Mal 
+2 
+4 
WP Whip Atac 
+0
+1 
+3 
+4 
+5 
+6 
+8 
Desarmar 
+0
+1 
+3 
+4 
+5 
+6 
+7 
Embullar 
+0
+1 
+3 
+4 
+5 
+6 
Mal 
+2 
+4 
Al bonificadors anteriors cal sumar el bonus per P.P. alta (pg. 281 RUE)
Hand to Hand Basic Level 
Armes modernes 
1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
WP Handguns Atac 
+0
+1 
+2 
+3 
+4 
+5 
+6 
+7 
WP Rifles Atac 
+1
+2 
+3 
+4 
+5 
+6 
+7 
WP Shotgun Atac 
+1
+2 
+3 
+4 
+5 
WP Submachine gun Atac 
+1
+2 
+3 
+4 
+5 
+6 
WP H.M. Weapons Atac 
+1
+2 
+3 
+4 
+5 
WP M. Flamethrowers Atac 
+0
+1 
+3 
+4 
+5 
WP Energy Pistol Atac 
+1
+2 
+3 
+4 
+5 
+6
+7 
+8 
WP Energy Rifle Atac 
+0
+1 
+2 
+3 
+4 
+5 
+6 
+7 
WP H. MDC Weapons Atac 
+0
+1 
+2 
+3 
+4 
+5