Imatge aleatoria de capçalera

dimarts, 30 d’abril de 2013

El millor SAMAS

Sovint sorgeixen discussions sobre quin és el SAMAS favorit dels seguidors de Rifts. En una d'aquestes, vaig començar a mirar les característiques dels diferents models per fer-me una idea de quin seria el millor. Per poder-los comparar vaig elaborar una taula que recollia les característiques principals de cada model.

Taula de comparació de SAMAS
Pitja la imatge per fer-la més gran

A partir d'aquesta taula, he establert es 8 categories de comparació: armadura, moviment terrestre, capacitats aèries, capacitats subaquàtiques, força física, capacitat de foc, millores (bonificacions) al pilotatge i al combat i relació qualitat/preu.

Per cadascuna d'aquestes categories es compara cada model els uns amb els altres en funció dels seus valors*, rebent 2 punts si la capacitat del primer és millor, 1 punt si tenen capacitats semblants o iguals o 0 punts si el segon és millor.

Per exemple, l'armadura del PA-04A USA SAMAS és de 250 MDC, mentre la del PA-08A Striker és de 325. En aquest cas, el PA-04A rebria 0 punts, mentre que el PA-08A en rebria 2. Si els valors de les armadures  fossin iguals, ambdós models rebrien 1 punt.

Finalment el valor obtingut per cada model i característica es passa a base 5 (i se li suma 1 per evitar tenir valors 0) per obtenir la nota final (d'1 a 6) per cada característica i model. Un valor especial és el de la relació qualitat /preu, que no s'obté directament de la taula, ans a partir de la suma dels valors obtinguts en totes les categories per cadascun dels models i dividint pel seu preu de mercat. El valor obtingut és el que serveix per fer la comparació, establint que els valors de relació qualitat/preu elevats són millors que els més reduïts.

*En alguns casos, la dificultat de comparació ha estat significativa, i ha estat inevitable introduir algun element subjectiu a la tria.

Així doncs, a partir de les comparacions obtingudes, a continuació s'exposen els resultats per cada model.


Conclusions

La cúpula dels millors SAMAS està conformada pels PA-08A "Striker", PA-09A "Super-SAMAS" i  QPA-102 "Violator SAMAS", essent aquest últim el millor en la seva relació qualitat-cost, però el segon, sens dubte, és el que fa honor al seu nom, com el que presenta unes qualitats excelses.

Després, hi ha altres que mereixen ser citats, com la sèrie AVT, per la seva utilitat cap a pilots novells, el PA-10A "Shark-head" i el TW SAMAS per missions subaqüàtiques, i el bon comportament i equilibri del PA-10A "Samurai Class" i el QPA-101 "Pale Death".