Imatge aleatoria de capçalera

dijous, 7 d’abril de 2011

Disparar amb dues armes de foc

Quan es dispara amb dues armes de foc (una a cada mà) es requereix l'habilitat de Paired Weapons (aplicada a l'arma concreta), i s'aplica un penalitzador de -2 a l'atac amb la mà bona i de -6 amb la mà dolenta.
La OCC Gunslinger té l'habilitat de  Paired Weapons: Revolvers & Pistols, amb la cual pot disparar amb dues armes de foc sense penalitzadors.

Pg. 327 RUE.
Pg.94 WB14 New West.

La consulta feta per en Juan Carlos em va fer rumiar. Gracies per preguntar!

divendres, 1 d’abril de 2011

Bonus de combat per nivell (H2H Expert)


La taula a continuació serveix per tenir una referència ràpida de bonificadors de combat dels personatges en funció de la Weapon Proficiency (W.P.) que usin, tenint en compte el nivell del Personatge i la Hand to Hand Expert.

Per llegir la taula, pren la columna del nivell de personatge i desplaça't fins a la W.P. que estigui fent servir. Els bonificadors de combat són el números que estan just en el nivell escollit, o en el seu defecte, els de la columna a l'esquerra més propers a la columna del nivell seleccionat. Per les armes antigues no t'oblidis d'aplicar el bonificador en cas de P.P. elevada del personatge.


Hand to Hand Expert Level 
Armes antigues 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
WP Archery Atac +1 +2 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 
Parada +0 +3+5 +6 +8 +9 
Desarmar +0 +1 +3 +4 +5 +6 +7 
Mal +3 
WP Axe Atac +0 +1 +3 +4 +5 +6 +7 
Parada +0 +3 +5 +6 +9 
Desarmar +2 +3 
Llancívola*+0 +1 +2 +3 
Mal +3 
WP BluntAtac +1 +4 +5 +6 +7 
Parada +1 +4 +5 +6 +7 +10 
Desarmar +2 +3 
Llancívola*+0 +1 +2 +3 
Mal +3 
WP Bola Atac 0+ +1 +3 +4 +5 +6 
Desarmar 0+ +1 +3 +4 +5 +6 +7 
Embullar 0++1 +2 +3 +4 
Mal +3 
WP Boomerang Atac +1 +4 +5 +6 +7 +8 
Desarmar +2 +3 
Mal +0 +1 +3 +4 +7 +8 +9 
WP Chain Atac +1 +4 +5 +6 +7 
Parada +0 +3 +4 +5 +8 
Desarmar +2 +3 
Llancívola*-3 
Mal +3 
WP Forket Atac +1 +4 +5 +6 +7 +8 
Parada +1 +4 +5 +6 +7 +9 +10 

Desarmar +2 +3 
Llancívola*+0 +1 +2 +3 
Embullar +1 +2 +3 +4 +5 +6 
Mal +3 
WP Grappling Hook Llancívola*+0 +1 +2 +3 +4 
Desarmar +2 +9 
Embullar +0 +1 +2 +3 +4 
Mal +3 
WP Knife Atac +0 +1 +3 +4 +5 +6 +7 
Parada +1 +4 +5 +6 +7 +10 
Desarmar +2 +3 
Llancívola*+1 +2 +3 +4 +5 +6 
Mal +3 
WP Pole Arm Atac +1 +4 +5 +6 +7 
Parada +1 +4 +5 +6 +7 +10 
Desarmar +2 +3 
Llancívola*+0 +1 +2 +3 
Mal +2 +4 +7 
WP RopeAtac +1 +3 +4 +5 +6 +7 
Desarmar +1 +3 +4 
Embullar +1 
Mal +3 
WP Shield Atac +0 +2 +3 +4 +5 
Parada +1 +4 +5 +6 +7 +9 +10 
Desarmar +2 +3 
Mal +3 
WP Sling ShotAtac +1 +4 +5 +6 
Desarmar +2 +9 
Mal +3 
WP Spear Atac +1 +4 +5 +6 +7 
Parada +1 +4 +5 +6 +7 +10 
Desarmar +2 +9 
Llancívola*+0 +1 +2 +3 +4 
Mal +3 
WP Staff Atac +1 +4 +5 +6 +7 
Parada +0 +4 +5 +6 +7 +9 +10 
Desarmar +2 +3 
Llancívola*+0 +1 +2 +3 
Mal +3 
WP Sword Atac +1 +4 +5 +6 +7 +8 
Parada +0 +4 +5 +6 +7 +9 +10 
Desarmar +2 +3 
Llancívola*+0 +1 +2 +3 
Mal +3 
WP Targeting Atac +1 +4 +5 +6 
(Suma a Llancívola)*Desarmar +2 +3 
Mal +3 
WP Whip Atac +0 +1 +3 +5 +6 +7 +8 
Desarmar+0 +1 +3 +5 +6 +7 +8 +9 
Embullar +0 +1 +3 +4 +5 +6 
Mal +3 
Armes modernes 
WP Handguns Atac +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 
WP Rifles Atac +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 
WP Shotgun Atac +1 +2 +3 +4 +5 
WP Submachine gun Atac +1 +2 +3 +4 +5 +6 
WP H.M. Weapons Atac +1 +2 +3 +4 +5 
WP M. Flamethrowers Atac +0 +1 +3 +4 +5 
WP Energy Pistol Atac +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 
WP Energy Rifle Atac +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6+7 
WP H. MDC Weapons Atac +0 +1 +2 +3 +4 +5