Imatge aleatoria de capçalera

dimecres, 3 de juny de 2009

Adicció a les drogues

En el món de Rifts també existeixen les drogues. Tanmateix, aquestes no estan dissenyades per evadir-se de la realitat ans com a estimulats corporals. Amb tot, aquestes drogues també tenen un risc d'addicció. En els manuals es donen referències d'aquest perill d'addicció, malgrat no es concreta què succeïx quan un PJ cau en la xarxa addictiva de la droga. En aquest article proposo un sistema per "desengaixar-se" de les drogues.

El llistat de drogues estimulats es troba repartit entre dos manuals de món:

Designer Drugs - WB10 Juicer Uprising pàg. 61-64
Chemicals/Permormance Enhancing Drugs - Rifts Merc Ops pàg. 111-112
En les descripcions de les drogues, en ambdues referències, es qualifica el Nivell d'addició de la droga utilitzant una classificació categòrica: Baixa, Mitjana i Alta (malgrat només en el WB10 especifica el número de dosis necessàries per caure en l'addicció de la droga).

AL WB10 estableix per cada categoria en nombre de dosis necessàries per esdevenir-hi addicte; sense tenir en compte les diferents fisiologies dels personatges (ME i PE). Eps, enlloc ho especifica però se sobre entén que la PE sobrenatural no es afectada per la droga, a no ser que estigui dissenyada específicament per aquesta mena de fisiologies.

En aquest sentit proposo el següent sistema per determinar si un personatge cau o no en l'addicció de la droga.

Salvar-se de l'addicció: Cada droga té una dificultat per l'addicció fisiològica/psicològica modificada pel nivell d'addicció de la droga. La dificultat base és de 15, a superar amb 1d20 (+bonus de PE per addicció fisiològica i ME per l'addicció psicològica), modificat per Nivell d'Addicció Baixa (-2), Mitjana (+0), Alta (+2).

Ànsies: Una vegada el personatge a caigut en l'addició, les ànsies apareixen 24 hores després de l'última dosi presa. EL personatges hauran de superar tan l'addicció fisiològica com la psicològica. Per Salvar-se de l'ànsia cal fer una tirada de salvació amb dificultat igual a la salvació de l'addicció de la droga. Després del primer èxit, el PJ no tornarà a tenir ànsia durant un dia, i cada èxit successiu dobla el temps.

L'ànsia fisiològica desapareix després d'un nombre de dies iguals a la dificultat d'ànsia. La psicològica mai desapareix, tan sols s'espaia cada vegada més.

Si un PJ falla una ànsia, farà tot allò que pugui per trobar droga. Si n'aconsegueix l'utilitzarà immediatament i tornarà la període d'un dia entre ànsies. Si n'esta buscant, però no en troba pot fer una nova tirada per salvar-se de l'ànsia cada hora per tal de renunciar a la cerca.

Inspiració. aquestes regles ha estat basades amb les del Tibet, el JdR.