Imatge aleatoria de capçalera

divendres, 15 de juny de 2012

Atacs per Melee

Si ens cenyim a les regles, quan un personatge té menys nombre d'atacs que els altres s'ha d'esperar a que acabin per tornar a iniciar el torn. Aquest fet sovint porta a que els jugador "desconnectin" o "s'avorreixin" mentre esperen que els personatges més guerrers segueixen amb el seu particular monòleg de combat.

Per mirar de solucionar aquest efecte s'ha dissenyat una taula d'atacs per melee inspirada en el Hero System que reparteix els atacs de forma uniforme:

Taula d'atacs per melee
Amb aquesta taula es parteix de la premisa que un un torn es divideix en 5 fases (equivalents a 3 segons). Per aplicar la taula d'atacs per melee es consulta a la primera columna el nombre d'atacs del personatge i a la fila corresponent s'indica el nombre d'atacs que el personatge fa a cada fase.

Aclariments:

- Els personatges actuen per odre d'iniciativa en cada fase.
- Si els PJ tenen més d'un atac els fan un a continuació de l'altra.
- L'esquiva consumeix el següent atacs que li tocaria al PJ.

En una entrada anterior ja ho havia intentat, però crec que la solució per fases és més elegant i equilibrada.