Imatge aleatoria de capçalera

dilluns, 4 de març de 2013

Errata dels Bàrbars dels pantans

A la pàgina 61 del Dinosaur Swamp WB26 quan parla de les OCC del Bàrbars: "els jugadors poden escollir qualsevol OCC que el DJ cregui apropiada, però evidentment obtenen les 5 habilitats racials (RCC) següents".

Tanmateix aquesta llista no apareix enlloc.

La resposta de l'autor, Todd Yoho, a aquest embolic ha estat la següent:

"He hagut d'anar al manuscrit original donat que la secció dels bàrbars va ser unes de les poques on en Kevin hi fa fer canvis substancials en el document final. Si mireu a la pàgina 67, el Bàrbar Mutant (Mutant Barbarian) té 4 capacitats i habilitats. Aquestes, més una cinquena que els permetia crear armes de qualsevulla cosa que trobessin, se SUPOSAVA que s'aplicaven a tots els bàrbars dels Dinosaur Swamps. Tanmateix, es van incloure en una única RCC de Bàrbar Mutant i el paràgraf de referència no fou editat degudament. La intenció inicial era que hi hagués només una única RCC de Bàrbar, amb les seves propietats úniques aconseguides a partir de diverses tirades en taules, i d'aquí ve la confusió."

Doncs aquí ho teniu, les habilitats racials s'apliquen a tots els Bàrbars i estan llistades a la pàgina 67 del WB26 dins la RCC de Mutant Barbarian (només en són 4, tanmateix, no pas 5 com resa la pàgina 61).