Imatge aleatoria de capçalera

dimecres, 8 de juliol de 2009

Rifts SDC

Després de l'última entrada, i de la interessant intercanvi d'opinions mantinguda en ella amb en Menecrates -amic i autor del Blog Red Rats), sembla que hem arribat a una bona manera de convertir l'ambientació de Rifts a una sistema SDC.

Aquí va la nostra proposta per poder jugar a Rifts amb SDC sense fer un desgabell:

1. Es manté la diferenciació entre MDC i SDC.
 • MDC significa: "Mega Damage Capacity". Aquesta capacitat de destrucció i resistència superior vol representar les millores tecnològiques, les capacitats sobrehumanes i les aptituds místiques que es presenten en l'ambientació de Rifts. Tenen capacitat de fer/resistir aquest tipus de mal armes i armadures MDC, certs conjurs, bonus de PS de criatures amb força augmented/robot/supernatural (vegeu més endavant)
 • SDC (en aquesta versió) canvia lleugerament de significat i vol dir Simple Damage Capacity. Es tracta, així de clar, de la capacitat de resistir i fer mal que tenen armadures antigues, armes "primitives" o simples, i bonus de PS de criatures normals (vegeu més endavant).
2. Donat que ens trobem en una ambientació SDC, s'incorpora la regla d'altres jocs de Palladium de l'Armor Rating (AR) i del Natural Armor Rating (NAR).

La definició d'aquests conceptes no varia, i les AR de diferents tipus d'armadures i vehicles es pot trobar en el Conversion Book 1 (pg. 32 CB1). Tanmateix depenent del tipus de mal (SDC o MDC) té un efecte diferent sobre l'armadura:

 • Si la tirada d'atac és per sobre l'AR, llavors superes l'armadura i fereixes al portador. El mal del teu cop/conjur/arma (sigui SDC o MDC) es resta als SDC/Hit Points de la víctima.
 • Si la tirada d'atac està entre 5 i l'AR toques a l'armadura (tant en atacs cos a cos com en atacs a distància*). Si el teu atac és MDC fas "mal" a l'armadura (sigui del tipus que sigui). Si el teu atac és SDC només fas "mal" a l'armadura en cas que aquesta sigui SDC. És a dir, les armadures MDC funcionen com a NAR contra atacs SDC.
 • Quan un PJ amb força MDC branda una arma SDC, el mal és SDC (mal de l'arma més bonus de força). Tanmateix, aquesta té el perill que es trenqui segons les regles de la pàgina 286 del RUE.
 • Les Natural ARs de les criatures (pg. 31 CB1) s'apliquen igualment tant per mal SDC com MDC (de fet la seva armadura natural no té ni SCD ni MDC).
 • Els conjurs de protecció i els poders psionics de protecció (Armor of Ithan, Bizarre Armor, Energy Shield, etc.) són considerats estructures MDC amb AR19-20 (pg. 32 CB1) i 200 punts d'MDC.
Exemple 1: Un Juicer (amb força augmentada) branda una vibro-espasa (MDC) contra un SAMAS (MDC - AR 16). Malauradament, el seu atac no supera l'AR del SAMAS. Com que tant la seva força com l'arma que branda són de tipus MDC, el cop danya el SAMAS (2d6 + PS bonus).

Exemple 2: Un caçarecompenses dispara a un Cyborg complerts (MDC - AR 16) amb el seu winchester original (mal SDC), confiant poder-lo tocar en un punt vulnerable. No és així; la pell metàlica del ciborg repèl les bales SDC sense fer-se ni una rascada.

Exempe 3: Un drac amb PS sobrenatural 27 (+12 PS bonus - MDC) ataca amb un ganivet (1d6 SDC) a un soldat de la coalició protegit amb una armadura (AR15). L'atac supera l'armadura i fereix al soldat (1d6+12). L'atac fa el màxim de mal 18; cosa que representa 3 vegades el màxim mal del ganivet (6). Hi ha doncs un 30% de possibilitats que el ganivet es trenqui amb l'impacte.

Exemple 4: Un Glitter-boy (Robot PS 30 - MDC) etziba un cop de puny a un dinosaure (NAR 13). El seu cop impacte, però ho fa en una zona protegida per les dures escames del monstre, que el protegeixen íntegrament del cop.

Exemple 5: Un Ley Line walker protegit amb una Armor of Ithan (AR 19 - MDC) és atacat per un SAMAS (MDC). L'atac no supera l'AR de la barrera màgica, per la qual cosa en devilita l'estructura, afectant als sus punts dMDC.

* Desapareix el rang d'errada en armes automàtiques d'entre 1 i 8, per donar cabuda a les NAR de criatures.

Quan es tracta de saber si un personatge fa mal SDC o MDC cal mirar el seu tipus de força.

Tipus de força:
 • Normal Strength (SDC): tothom qui no entri en les categories següents. Incloent Strong Characters i Dog Boys.
 • Augmented Strength (MDC): bionics, juicers, crazies i light power armor.
 • Robot Strength (MDC): robots i power armors.
 • Supernatural (MDC): dimonis i criatures sobrenaturals. El GM decidirà durant el procés de conversió a aquestes noves regles si una criatura té o no força sobrenatural.
 • Mal dels atacs naturals: cop de puny 1d4, patada 1d8, etc. (serà SDC o MDC segons el tipus de força del personatge) més bonus de PS.
Els tipus de força també configuren el pes màxim de càrrega i d'aixecar:
 • Rifts Normal Strenght -> Sense modificació: Carregar x10, Aixecar x20.
 • Rifts Strong people (PS>16) -> Sense modificació: Carregar x20, Aixecar x40.
 • Rifts Dog Boys -> Sense modificació: x2 Normal/Strong People.
 • Rifts Augmented Strenght -> Carregar x100, Aixecar x200.
 • Rifts Robot Strenght -> Carregar x200, Aixecar x300.
 • Rifts Supernatural Strenght -> Carregar x300, Aixecar x500.

4 comentaris:

Menécrates ha dit...

M'encanta!

=)

Quim ha dit...

Sí, em sembla que ja ho tenim! :D

elputorei ha dit...

Quim hi ha alguna aportació on expliquis que son totes les sigles(MDC, SDC, PS...) de Riffts? em perdo una mica :(

Quim ha dit...

No, no n'hi ha cap però t'ho resumeixo tot seguit:

SDC: Structura Damaga Capacity: Al Rifts oficial és la capacitat de fer o resistir mal de diferents estructures "simples", "mundanes"...allò normal. Per exemple un ganivet fa 1d6 SDC de mal.
També són la capacitat de resistir mal dels humans i criatures amb resistència no sobrenatural.

MDC: Mega Damage Capacity. Al Rifts oficial és la gran capacitat de provocar o resistir mal que tenen algunes armes, armadures o criatures, ja sigui per la seva tecnologia avançada, com per les seves energies místiques. 1 MDC = 100 SDC!!

PS. Physical Strengh. És la característica de força dels PJ i PNJ.