Imatge aleatoria de capçalera

dilluns, 13 de juliol de 2009

Usant aparells TW

RUE pg. 126 "[...]Una avantatge és que en comptes d'un conjur que només pot ser llençat per una persona amb coneixements màgics, o un poder psionic que només pot ser utilitzat pel psíquic que el posseeix, molts aparells creats i que funcionen amb tecno-màgia poden ser usats per qualsevol amb suficient enegia màgica o psiònica (PPE o ISP). Això, significa que un praticant de la màgia o psíquic qualsevol pot usar una màquina de tecno-màgia."

RUE pg. 126 "Una altra avantatge es que la gent que no són psíquics o orientats cap a les arts místiques NO pot operar en absolut l'aparell".

RUE pg. 131 "[...] si l'aparell mateix és capaç d'emmagatzemar els seus propis PPE, llavors pot fer-se funcionar àdhuc per no-psíquics /no-mags, si el tecno-mag [que els construeix] així ho desitja [...]"

BoM pg. 21 "Qui pot usar aparells de tecno-magia? Tothom que pugui accedir a les forces místiques o activar els seus propis PPE, ISP o fins i tot Chi poden fer "energitzar" i usar els aparells de tecno-màgia. Així mateix, aquells que poden obrir-se a allò sobrenatural o tenen grans quantitats de PPE com els nens [6d6+6 pg. 38 CB1] poden ser capaços de donar energia i utilitzar aparells TW (sovint sense saber com). Amb la canalla, l'habilitat desapareix amb els anys, tot i que amb prou pràctica, es pot retenir malgrat hagin perdut PPE degut a l'edat".

MercOps pg. 138 "[...] no tothom pot usar armes i equipament TW; només aquells personatges amb quantitats significatives de PPE (10 o més PPE o el doble en ISP) poden utilitzar aparells TW."

WB 28: Arzno pg. 74. Repeteix allò escrit al BoM pg. 21 i al MercOps pg. 138, i afegeix "[...] volent dir que, quan un nen o adolescent [que hagi crescut en una cultura amb alta presència d'aparells TW com Arzno o Tolkeen] es faci adult, en comptes de perdre els seus PPE els retindrà (2d6+11 de mitjana), que poden ser utilitzats per activar aparells TW que no requereixin alts nivells de PPE."

FoM pg. 112 "Piles d'Energia Màgica: Moltes de les armes de foc TW d'Stormspire requereixen "piles" de PPE per funcionar. Aquestes són essencialment potents talismans que emmagatzemen PPE."

Conclusió:

Només els aparells TW amb una font pròpia de PPE (talismans o piles de PPE) o aquells que no requereixen de PPE per ser activitats poden ser usats per no-mags i no-psiquics (llevat canalla avesada o adults entrenats des d'infants en cultures màgiques).