Imatge aleatoria de capçalera

dimecres, 12 de maig de 2010

Atacs per torn

Repassant el HERO se m'ha acudit que el nombre d'atacs a Rifts també es podria distribuir al llarg del torn de 15 segons (1 melee round).

A través de la següent taula, depenent del nombre d'atacs, el personatge ataca en moments diferents del torn.


Així per exemple, un personatge amb 4 atacs, realitzaria les seves accions en els segons 3, 6 i 9 i 12.

La inicitiva es té en compte quan dos personatges coincideixen en el moment de l'atac (p.ex. en el segon 4 del torn per personatges amb 3 i 6 atacs).

Si un personatge té més de 15 atacs, es superposen el nombre d'atacs tenint en compte la base 15 de la taula. P. ex. Un personatge amb 17 atacs, faria una acció en tots els segons del torn, llevat dels segons 5 i 10 on en faria dues.

Les accions, com l'esquiva o el power punch, que treuen atacs treuen accions en  moments posteriors, com és habitual.

Avantatge: Excepte per personatges molt desequilibrats en nombre d'atacs, no es dóna tant el fenomen d'haver-se d'esperar per què el personatge amb més atacs faci un monòleg d'accions.

Desavantatge: Personatges amb molta iniciativa però pocs atacs es veuen clarament menystinguts.