Imatge aleatoria de capçalera

divendres, 11 de juny de 2010

El Megavers

Rifts, Beyond the Supernatural, Heroes Unlimited, Rifts: Caos Earth, Phase World, Wormwood, Skraypers...diferents ambientacions que no només comparteixen un sistema de joc si no que fins i tot tenen elements en comú. Però quina relació real tenen entre elles?


Quan hom aprofundeix en el Megavers se n'adona que hi ha diferents personatges o entitats de diferents ambientacions que es repeteixen en d'altres. Això, ensems amb el fet que es tracta d'ambientacions amb diferents línies temporals o dimensions duu a una certa confusió al lector...què pertany a on i quan?

Els punts clau d'aquesta discussió es poden resumir amb unes poques peces que van portar de corcoll als jugadors del Megavers, fins que al Rifter #2 (pàg. 18) i més tard al DB4: Skrypers (pàg. 133) es van posar les bases del funcionament del Megavers: dimensions paral·leles.


Esquema de dimensions del Megavers

La Terra de Rifts és el gran nexe d'unió entre les diferents dimensions del Megavers (de fet, segons el WB4: Africa existeixen 5 altres nexes d'aquest tipus, malgrat no s'en coneixen més detalls). Hi ha tres dimensions paral·leles que "vibren" molt properes a la de la terra de Rifts (BtSN, HU i AtB), de tal manera "se solapen" alguns detalls o moments de la seva història. Realment cada dimensió conté llur propi element, però que és indistingible (almenys durant períodes de temps determinats) de les altres dimensions:

Per exemple, a la terra de Rifts va existir un Víctor Lazlo; estudiós d'allò paranormal. No era exactament el mateix individu que el de la terra de BtSN, però sí n'era una rèplica. El Víctor Lazlo de BtSN en ser transportat a la Terra de Rifts, va identificar-la com el seu propi futur, i l'Erin Tarn, equivocadament també, va reconèixer-lo com el Víctor Lazlo del seu passat.

Línies temporals coincidents

Fenòmens semblants es donen amb la Cyberworks industries de HU-Rifts i l'ARCHIE de AtB-Rifts.

Cal doncs aclarir que aquestes dimensions no comparteixen una mateixa línia temporal, sinó que en determinats moments de la seva història aquestes línies s'han tocat o fusionat.

Quelcom diferent succeïx amb altres dimensions com Palladium Fantasy, Phase World, Dyval o Hades que sí bé no "coincideixen en espai/temps" el vel místic (o teixit dimensional) que les separa amb les dimensions anteriors és molt tènue. Això permet que el trànsit a través de Rifts entre aquestes dimensions sigui molt assequible pels practicants de la màgia o que àdhuc puguin donar-se fàcilment "accidents místics" que transportin individus o objectes d'unes a les altres. Aquest fenomen és aprofitat per viatgers dimensionals per establir-se o interactuar amb altres dimensions: és per això que els Naruni o els Splugorth originaris de Phase World es troben sovint a la terra de Rifts, o que també s'hi pot trobar criatures fantàstiques de tot tipus.

Finalment existeixen una miríada de dimensions més o menys desconnexes que també poden ser accedides mitjançant Rifts, però que tanmateix, solen mantenir-se prou separades.

El Megavers és un sistema espai/temporal complex, on diferents dimensions s'imbriquen, s'entrellacen o es connecten de formes místiques, desconegudes fins i tot per els més avesats viatgers dimensionals. Qualsevol cosa s'hi pot donar, i tal com resa el lema de Palladium, les possibilitats d'aventures només estan limitades per la teva imaginació.