Imatge aleatoria de capçalera

diumenge, 26 de setembre de 2010

SB1 vs. SB1R&E

En els seus manuals més apreciats, Palladium Book té el costum de fer-ne revisions i expansions. Això fins ara ha passat amb el manual bàsic, que ha passat de l'anomenat Rifts Basic Edition, al Rifts Ultimate Edition; amb el Rifts Conversion Book One, del què n'han fet una versió revisada; i amb el Rifts Sourcebook One, que ha patit una revisió i expansió. Així mateix, el Rifts Vampire Kingdoms està a punt de ser també revisat i posat el dia.

Sovint, molts jugadors novells es pregunten quines diferències hi ha entre les versions antigues i les més modernes. En aquest cas em fixaré amb el SourceBook 1, fent una comparativa secció per secció dels canvis aportats en la seva versió Revisada i Expandida.
Secció

Rifts SourceBook 1

Rifts SourceBook 1 Revised & Expanded


Portada


Nombre de pàgines

120

160
Només pel nombre de pàgines ja queda palès el perquè del subtítol  Expanded.

Impressió

6a impressió – Març 1995

1a impressió – Febrer de 2007

Warning!
Pàgina 1

Hi ha el dibuix d’un robot  aixafant-li  el cap a un altre d’un cop de puny.

Hi ha el dibuix d’un D-Bee borratxo a terra estirat en un carreró, mentre un captaire registra un bidó d’escombraries amb el símbol de radioactivitat.

Things to Come


L’autor ens presenta els seus plans per la línia editorial que en aquell moment començava a iniciar-se: els primers worldbooks i  conversions books.
Pàgina 5.

No existeix.
L’increment en l’ús d’Internet ha fet  que els anuncis de nous manuals en els manuals de la casa hagi quedat  obsoleta.

A few
words from the Author


No existeix.

L’autor explica els continguts del  manual i ens explica com és que fins al moment The Republicans no havien aparegut en la continuïtat de Rifts.
Pàgina 6.

Answers to some often asked
Questions about
RIFTS

Es tracta d’una mena de FAQ  responen preguntes i dubtes sobre el sistema.
Pàgina 5-11.

No existeix.
Algunes de les preguntes que s’hi fan han estat contestades en el Rifts Game Master Guide o el Rifts Book of Magic.

Secrets of Techonology...
Lost and found

No existeix.

Es fa un breu resum de la història de la terra de Rifts i les principals faccions de Nord Amèrica. Pàgina 6-8.

Northen America


Es tracta d’un repàs de la geografia i demografia de Nord Amèrica en
temps de la terra de Rifts
Pàgines 11-16.

No existeix.
La majoria de la informació ha estat coberta pels múltiples World Books que han aparegut.

Creació de Robots


Bots Optional Robot OCC  (pàgines 94-105).
Hi ha un parell de seccions que  també coincideixen amb el  SB1R&E: The Coalition’s  View in Robots i Robot & Armor Repair
(pagines 54-56)
.


Es fa un repàs de la robòtica com a tecnologia i s’explica com crear PJ robots.
Pàgines 8-38.

The Coalition.
Good or Evil?


Es tracta d’una extensa secció  detallant diversos aspectes  referents a la Coalició (lleis,  principals figures, armaments, etc.).
Aquesta secció ha quedat obsoleta a partir de la publicació del WB11:
Coalition War Campaign.
Pàgines 17-37

No existeix.

Equipament


Apareix a les seccions Power  armors & Robots (pàgines 38-56) i Weapons & Equipment
(pàgines 56-60).


Només hi ha una sola secció anomenada Weapons & Robots (pagines 38-69).
Nou equipament afegit respecte el SB1:
- NG-EX-5 Behemoth Explorer. Es va eliminar en el RUE i apareix de nou aquí.
- Nous vehicles NG.
- Noves armes Wilk’s
Equipament eliminat respecte el SB1:
- CV 212 Frequency Variable Light Laser
Rifle. Apareix  al WB11 CWC.

Aventura: The Face of Evil

Pàgines 63-74
Es tracta d’una aventura per  introduir l’ARCHIE III.

Pàgines 70-82. Molt semblant (per no  dir idèntica a la del SB1).

ARCHIE III & Hagan

Pàgines 60-63 i 74-79.

Pàgines 82-91.

Archie’s Robot Legion

Pàgines 79-94.

Pàgines 92-111. Afegeix respecte el SB1 un parell de Robots de Titan Industries que havien estat eliminats en el RUE.

Nightmares of a Tin Man

No existeix.

Un seguit de relats curts que  aprofundeixen en la psicologia  d’ARCHIE III. Pàgines 112-117.

The Republicans

No existeix.
Història, Objectius, Equipament, Recursos i principals personatges d’una nova facció que vol recuperar la terra per a la humanitat. Pàgines 117-138.

Monstres

Recull de Monstres.
Pàgines 106-119.

Pàgines 139-160.
S’han eliminat els Simban Monster Riders (apareixen al WB 13 Lone Star), els Ostrosaurus (WB14 NW), i s’ha afegit una breu explicació sobre el Xiticix i la  seva relació amb la Profecia del Judici Final.

Geographic environments

Un mapa geofísic del continent americà. Pàgina 119.

No existeix.

Fitxa de Personatge

Pàgina 120.

No existeix.


En resum, el SB1E&R realment incrementa la quantitat d'informació, deixant de banda aquelles seccions que han quedat obsoletes o estan més ben representades en altres manuals, mentre que introdueix la nova facció del Republicans i aporta noves dades sobre l'ARCHIE III.