Imatge aleatoria de capçalera

divendres, 1 d’abril de 2011

Bonus de combat per nivell (H2H Expert)


La taula a continuació serveix per tenir una referència ràpida de bonificadors de combat dels personatges en funció de la Weapon Proficiency (W.P.) que usin, tenint en compte el nivell del Personatge i la Hand to Hand Expert.

Per llegir la taula, pren la columna del nivell de personatge i desplaça't fins a la W.P. que estigui fent servir. Els bonificadors de combat són el números que estan just en el nivell escollit, o en el seu defecte, els de la columna a l'esquerra més propers a la columna del nivell seleccionat. Per les armes antigues no t'oblidis d'aplicar el bonificador en cas de P.P. elevada del personatge.


Hand to Hand Expert Level 
Armes antigues 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
WP Archery Atac +1 +2 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 
Parada +0 +3+5 +6 +8 +9 
Desarmar +0 +1 +3 +4 +5 +6 +7 
Mal +3 
WP Axe Atac +0 +1 +3 +4 +5 +6 +7 
Parada +0 +3 +5 +6 +9 
Desarmar +2 +3 
Llancívola*+0 +1 +2 +3 
Mal +3 
WP BluntAtac +1 +4 +5 +6 +7 
Parada +1 +4 +5 +6 +7 +10 
Desarmar +2 +3 
Llancívola*+0 +1 +2 +3 
Mal +3 
WP Bola Atac 0+ +1 +3 +4 +5 +6 
Desarmar 0+ +1 +3 +4 +5 +6 +7 
Embullar 0++1 +2 +3 +4 
Mal +3 
WP Boomerang Atac +1 +4 +5 +6 +7 +8 
Desarmar +2 +3 
Mal +0 +1 +3 +4 +7 +8 +9 
WP Chain Atac +1 +4 +5 +6 +7 
Parada +0 +3 +4 +5 +8 
Desarmar +2 +3 
Llancívola*-3 
Mal +3 
WP Forket Atac +1 +4 +5 +6 +7 +8 
Parada +1 +4 +5 +6 +7 +9 +10 

Desarmar +2 +3 
Llancívola*+0 +1 +2 +3 
Embullar +1 +2 +3 +4 +5 +6 
Mal +3 
WP Grappling Hook Llancívola*+0 +1 +2 +3 +4 
Desarmar +2 +9 
Embullar +0 +1 +2 +3 +4 
Mal +3 
WP Knife Atac +0 +1 +3 +4 +5 +6 +7 
Parada +1 +4 +5 +6 +7 +10 
Desarmar +2 +3 
Llancívola*+1 +2 +3 +4 +5 +6 
Mal +3 
WP Pole Arm Atac +1 +4 +5 +6 +7 
Parada +1 +4 +5 +6 +7 +10 
Desarmar +2 +3 
Llancívola*+0 +1 +2 +3 
Mal +2 +4 +7 
WP RopeAtac +1 +3 +4 +5 +6 +7 
Desarmar +1 +3 +4 
Embullar +1 
Mal +3 
WP Shield Atac +0 +2 +3 +4 +5 
Parada +1 +4 +5 +6 +7 +9 +10 
Desarmar +2 +3 
Mal +3 
WP Sling ShotAtac +1 +4 +5 +6 
Desarmar +2 +9 
Mal +3 
WP Spear Atac +1 +4 +5 +6 +7 
Parada +1 +4 +5 +6 +7 +10 
Desarmar +2 +9 
Llancívola*+0 +1 +2 +3 +4 
Mal +3 
WP Staff Atac +1 +4 +5 +6 +7 
Parada +0 +4 +5 +6 +7 +9 +10 
Desarmar +2 +3 
Llancívola*+0 +1 +2 +3 
Mal +3 
WP Sword Atac +1 +4 +5 +6 +7 +8 
Parada +0 +4 +5 +6 +7 +9 +10 
Desarmar +2 +3 
Llancívola*+0 +1 +2 +3 
Mal +3 
WP Targeting Atac +1 +4 +5 +6 
(Suma a Llancívola)*Desarmar +2 +3 
Mal +3 
WP Whip Atac +0 +1 +3 +5 +6 +7 +8 
Desarmar+0 +1 +3 +5 +6 +7 +8 +9 
Embullar +0 +1 +3 +4 +5 +6 
Mal +3 
Armes modernes 
WP Handguns Atac +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 
WP Rifles Atac +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 
WP Shotgun Atac +1 +2 +3 +4 +5 
WP Submachine gun Atac +1 +2 +3 +4 +5 +6 
WP H.M. Weapons Atac +1 +2 +3 +4 +5 
WP M. Flamethrowers Atac +0 +1 +3 +4 +5 
WP Energy Pistol Atac +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 
WP Energy Rifle Atac +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6+7 
WP H. MDC Weapons Atac +0 +1 +2 +3 +4 +5