Imatge aleatoria de capçalera

dimecres, 27 de juliol de 2011

Megaverse Builder

Un dels aspectes més rellevants i alhora, potser, més oblidats de Rifts és que l'ambientació permet el viatge entre les infinitats dimensions del Megavers. La Terra de Rifts és un nexe d'unió megaversal, una mena de hub dimensional que atreu a multitud d'éssers dimensionals a visitar-la i incita als Shifters a explorar nous móns.

Rifts Dimension Book 7: Megaverse Builder dóna eines i ajudes de joc per afrontar aquests viatges dimensionals: entre altres coses, explorant amb més profunditat el paper dels Shifters i explicant com funciona el viatge entre dimensions.

El format físic del manual és en cartoné, 96 pàgines. Portada a color (Mark Evans, boníssima) i interior en B/N a doble columna. Escrit per en Carl Gleba. Tant serveix per Rifts com per Phase World.

El primer apartat del llibre ens explica els diferents tipus de dimensions existents: de quina matèria estan formades, com ha de ser el seu punt central, és a dir, el lloc protagonista de la dimensió o el lloc on es concentra la major part del poder màgic d'aquesta, la permeabilitat de la dimensió (o la resistència que aquesta ofereix per arribar-hi a través del viatge o teleportació dimensional en forma de modificadors a la tirada), i quelcom molt important per entendre el megavers: La Matriu Energètica Dimensional (MED).

La Matriu energètica dimensional és la capacitat de transmetre energia, i per tant allò que fa funcionar la tecnologia en una dimensió determinada, la qual cosa (i més important) determina quina mena d'aparells tecnològics funcionen en una dimensió determinada. Hi ha 4 tipus d'MED: positiva, negativa, neutra i universal. El gràfic a continuació mostra si un objecte transportat d'una dimensió a una altra amb diferent tipus de MED permet el seu funcionament.


Com s'observa, els aparells creats en una MED Universal seran molt apreciats, doncs funcionaran en gairebé qualsevol dimensió, mentre que les dimensions amb MED Neutra tindrà molts problemes per intercanviar tecnologia, i segurament acabaran desenvolupant aparells biològics (Splicers).

Les MED donen una explicació raonable (?) per un Director de joc que vulgui impedir l'ús d'aparells MDC en una dimensió SDC. Per exemple, la Terra de Rifts té una matriu negativa, i es podria dir que Palladium Fantasy té una matrius positiva, de tal manera que al viatjar-hi la tecnologia MDC deixa de funcionar.

Aquest apartat també conté unes taules per crear a l'atzar diferents dimensions. Són taules prou complertes i poden sortir dimensions molt interessants. Val a dir també que es tracta de taules guia, els resultats de les quals s'han d'acabar de matisar per donar color, profunditat i vida a la dimensió.

El següent apartat ens parla de les Anomalies dimensionals que faran més perillós i atzarós el fet de posar un peu en un Rifts. Es tracta doncs d'opcions per què el director de joc introdueixi canvis sobtats a la trama, Mc gufins o posar obstacles als shifters que abusen del viatge dimensional per escapar de qualsevol oponent.


Seguint amb el tema d'obstacles pels jugadors, la següent secció del manual descriu nous 4 monstres vinculats als Rifts o als viatges entre dimensions: Dimoni Cerebellus, les Aranyes dels Nexus, els Dimonis dels Rifts i la Gola dels Nexus.


Seguidament hi ha una secció dedicada a revisar i expandir l'OCC del Shifter. Malauradament, aquesta secció ha estat incorporada al RUE, per la qual cosa, excepte l'apartat de nous familiars és material sobrant (si és que disposes del RUE). Incorpora també dos nous conjurs pel Shifter (apareguts al Rifter #25) i una nova OCC, variant del Shifter: Caçador d'artefactes de Tolkeen; bàsicament un Shifter amb millors capacitats per retornar a la Terra de Rifts. Finalment, en aquesta secció hi ha unes taules d'invocació de monstres per quan el Shifter miri d'invocar a l'atzar una criatura per controlar (ull!, en aquestes taules s'hi mencionen monstres i criatures descrites en molts dels manuals i worldbooks de Rifts, per la qual cosa et caldrà tenir una col·lecció força complerta si vols utilitzar-les).


En el cinquè gran apartat d'aquest manual es reprodueixen diferents texts de viatges dimensionals explicant la seves experiències respecte el viatge dimensional, i s'introdueixen algunes de les principals dimensions del Megavers: Wormwood, Phase world, Palladium, i Heroes Unlimited.


També es descriuen noves dimensions formades a partir de les taules de creació de dimensió citades més amunt: La Dimensió de les Agulles, una mena de dimensió "node" que permet viatjar a qualsevol lloc de la Terra de Rifts; la Gran Màquina, una dimensió que el conjunt de la seva matèria és formada per un complexe tecnològic i mecànic (s'hi esbossa una petita aventura relacionada amb un Mechanoide); i la Dimensió Abocador, un lloc on van a parar les escombraries de diferents mons que "riftejen" llurs residus.En aquesta última dimensió hi ha descrita una nova OCC: Scavenger. Un buscador, "reciclador", ferroveller de residus de la dimensió Abocador.

el bo: una vegada llegit aquest manual he perdut "la por" a dirigir aventures megaversials. Les dimensions descrites, les taules de creació de dimensions i la MED són molt bons apartats pel director de joc que vulgui explorar aquesta via del joc.

el lleig: repetir el Shifter revisat i expandit al RUE.

el dolent: l'Scavenger OCC i alguns HLS són absolutament prescindibles.

1 comentari:

Menécrates ha dit...

L'apartat de les dimensions "menors" és realment bo. Tambés estic d'acord amb tu que aclareix moltes coses dels viatges dimensionals!