Imatge aleatoria de capçalera

dijous, 19 d’abril de 2012

Més Rifts SDC

Preparant la partida de Rifts "Indrets Encantats" mica en mica vaig polint el que per mi pot ser un Rifts eb SDC.

1. Es manté la diferenciació entre MDC i SDC.
 • MDC significa: "Mega Damage Capacity". Aquesta capacitat de destrucció i resistència superior vol representar les millores tecnològiques, les capacitats sobrehumanes i les aptituds místiques que es presenten en l'ambientació de Rifts. Tenen capacitat de fer/resistir aquest tipus de mal armes i armadures MDC, certs conjurs, bonus de PS de criatures amb força augmented/robot/supernatural (vegeu més endavant)
 • SDC (en aquesta versió) canvia lleugerament de significat i vol dir Simple Damage Capacity. Es tracta, així de clar, de la capacitat de resistir i fer mal que tenen armadures antigues, armes "primitives" o simples, i bonus de PS de criatures normals (vegeu més endavant).
2. Donat que ens trobem en una ambientació SDC, s'incorpora la regla d'altres jocs de Palladium de l'Armor Rating (AR) i del Natural Armor Rating (NAR).

La definició d'aquests conceptes no varia, i les AR de diferents tipus d'armadures i vehicles es pot trobar en el Conversion Book 1 (pg. 32 CB1).

3. Aplicació del Mal:

 • Si la tirada d'atac és per sobre l'AR o la NAR, llavors es supera l'armadura i fereixes al portador o criatura. El mal del teu cop/conjur/arma (sigui SDC o MDC) es resta als SDC/Hit Points de la víctima o dels seus MDC (només en el cas de criatures MDC que rebin mal MDC).


 • Si la tirada d'atac està entre 5 (en atacs cos a cos) o 8 (en atacs a distància) i l'AR toques a l'armadura. Si el teu atac és MDC fas "mal" a l'armadura (sigui del tipus que sigui). Si el teu atac és SDC només fas "mal" a l'armadura en cas que aquesta sigui SDC. És a dir, les armadures MDC funcionen com a NAR contra atacs SDC. Una armadura "tecnològica" rep un 10% del mal efectuat per cada increment de mal que rebi  per sobre l'AR. Nota: D'aquesta manera les armadures es continuen malmetent però a una taxa molt més reduïda, cosa que manté l'esperit del joc però mantenint l'esperit aventurer dels personatges.


 • Quan un PJ amb força MDC branda una arma SDC, el mal és SDC (mal de l'arma més bonus de força). Tanmateix, aquesta té el perill que es trenqui segons les regles de la pàgina 286 del RUE.


 • Les Natural ARs de les criatures (pg. 31 CB1) s'apliquen igualment tant per mal SDC com MDC (de fet la seva armadura natural no té ni SCD ni MDC).


 • Els conjurs de protecció i els poders psionics de protecció (Armor of Ithan, Bizarre Armor, Energy Shield, etc.) són considerats estructures MDC amb AR18-20 (pg. 32 CB1). Un camp de força màgic, psiònic o energètic rep un 10% del mal efectuat directament sobre els seus SDC/MDC. Nota: Donat que aquestes "armadures" es recuperen fàcilment també es malmeten més ràpidament.


 • El Bonus de PS sempre se suma al mal de les armes cos a cos (mai en les de distància, ni tan sols en les "Ancient weapons" (328 RUE) independentment que aquestes siguin SDC o MDC.


 • Per saber si un atac fa mal compara el tipus de mal de l'atac amb el tipus de defensa:

  FA MAL EL MEU ATAC?

  On:

  AR. Armadura
  NAR. Armadura Natural
  COS. Estructura corporal animada o inanimada que rep l'atac.

  Resultat:

  Sí: l'Armadura o el cos reben mal sobre els seus HP/SDC o MDC (només en cas d'atacs MDC).
  No: l'Armadura o el cos són immunes al mal efectuat.
  * Una armadura "tecnològica" rep un 10% del mal efectuat per cada increment de mal que rebi per sobre l'AR. Un camp de força màgic, psiònic o energètic rep un 10% del mal efectuat directament sobre els seus SDC/MDC.

   Exemple 1: Un Juicer (PS 27; +12 bonus de mal) branda una vibro-espasa (MDC) contra un SAMAS (MDC - AR 16). Malauradament, el seu atac no supera l'AR del SAMAS. Com que l'arma que branda és de tipus MDC, el cop danya el SAMAS (2d6 + PS bonus). Li etziba 21 punts de mal; com que superen l'AR del SAMAS, aquest rep el 10% del mal efectuat, restant-li 2 punts a l'armadura.

   Exemple 2: Un caçarecompenses dispara a un Cyborg complert (MDC - AR 16) amb el seu winchester original (mal SDC), confiant poder-lo tocar en un punt vulnerable. No és així; la pell metàlica del ciborg repèl les bales SDC sense fer-se ni una rascada.

   Exempe 3: Un drac amb PS sobrenatural 27 (+12 PS bonus - MDC) ataca amb un ganivet (1d6 SDC) a un soldat de la coalició protegit amb una armadura (AR15). L'atac supera l'armadura i fereix al soldat (1d6+12). L'atac fa el màxim de mal 18; cosa que representa 3 vegades el màxim mal del ganivet (6). Hi ha doncs un 30% de possibilitats que el ganivet es trenqui amb l'impacte.

   Exemple 4: Un Glitter-boy (Robot PS 30 - MDC) etziba un cop de puny a un dinosaure (NAR 13). El seu cop impacte, però ho fa en una zona protegida per les dures escames del monstre, que el protegeixen íntegrament del cop.

   Exemple 5: Un Ley Line walker protegit amb una Armor of Ithan (AR 18 - MDC) és atacat per un SAMAS (MDC). L'atac no supera l'AR de la barrera màgica, per la qual cosa en devilita l'estructura, afectant als seus punts d'MDC en un 10% del mal efectuat per el SAMAS.

   Quan es tracta de saber si un personatge fa mal SDC o MDC cal mirar el seu tipus de força.

   Tipus de força:
   • Normal Strength (SDC): tothom qui no entri en les categories següents. Incloent Strong Characters i Dog Boys.
   • Augmented Strength (MDC): bionics, juicers, crazies i light power armor.
   • Robot Strength (MDC): robots i power armors.
   • Supernatural (MDC): dimonis i criatures sobrenaturals. El GM decidirà durant el procés de conversió a aquestes noves regles si una criatura té o no força sobrenatural.
   • Mal dels atacs naturals: cop de puny 1d4, patada 1d8, etc. (serà SDC o MDC segons el tipus de força del personatge) més bonus de PS.