Imatge aleatoria de capçalera

divendres, 4 de maig de 2012

Què és una RCC?

RCC - Racial Character Class (Classe de personatge racial).

Una RCC s'aplica a un personatge quan aquest està tant definit per la seva estructura genètica que no pot seleccionar cap altra ocupació (1).

Noteu que en aquesta definició que no es fa cap distinció sobre l'origen del personatge; així una RCC es pot aplicar tant en un D-bee, com en un drac, un humà mutant, monstre, dimoni o alien(2). Per tant, es tracta de qualsevol ésser que instintivament està predisposat a adquirir o obté de forma natural una sèrie d'habilitats i capacitats(2).

Cal no confondre el terme RCC amb D-bee, mutant, monstre, alien, etc.: hi ha D-bees que estan lligats a una RCC, d'altres poden escollir una OCC (sovint dins d'una llista limitada), àdhuc alguns tenen habilitats "innates" (anomenades RCC skills). Amb els mutants no passa tant, i normalment estan més lligats a una RCC, però alguns també poden triar professió si es desvinculen en una edat primerenca de la seva "civilització" (això també passa amb alguns D-bees).

D'aquesta manera defineixo diferents tipus de personatges (D-bees o mutants) segons la seva limitació o predisposició genètica a una RCC (exemples extrets del D-bees of NA):

RCC restringida: D-bees o mutants sempre lligats a una RCC.

Ex.- Altara, Amana*, Amorph, Bruutasaur, Cactus people*, Crab warrior*, Darkhound*, Dragonmage*, Deer Horn Tribesmen*, Dirari Ectomen*, Faerie Bot D-Bee*, Flooper*, Forest Warden*, Lanotaur hunter*, Loak, Loronoid*, Lyn-Srial*, Malvoren*, Obsedai*, Pogtal Dragon Slayer*, Posluznik*, Power leech*, Psi-Goblin, Psi-X Alien*, Shaper*, Simvan Monster Raiders*, Swamp-Sludger*, Vintex warriors*, Xiticix, Yhabbayar*, Zenith moon warpers*.
* Limitació expressament citada.

RCC oberta: D-bees o mutants que malgrat tenir una RCC expressament assignada poden escollir una OCC en comptes d'aquesta - estigui aquesta OCC limitada o no). Noteu que es tracta de casos excepcionals, especialment citats en la descripció de l'espècie.

Ex.- Horune pirate (poden seleccionar la Mystic OCC però mantenint la selecció d'habilitats de la RCC), Lyvork, M'raghiile treemen, Psi-Hound, Psi-Stalker, Sasquatch (poden seleccionar només la Worldly sasquatch OCC), Shale Bogle (poden seleccionar la Mystic OCC però mantenint la selecció d'habilitats de la RCC), Tokanii, Trimadore.
Els darrers dos exemples són els casos més clars d'aquesta categoria, on aquestes espècies tenen una RCC assignada, però poden "renunciar" a ella a favor d'una OCC.

RCC mixta: Es tracta de D-bees o mutants que malgrat han d'escollir una OCC per desenvolupar-se plenament, tenen assignades unes habilitats "innates" que s'apliquen independentment de la OCC que escullin.

Ex.- A'rac, Butter trolls, Centaur, Cyber-horsemen, D'norr Devilmen, Drizzit, Feni Nomads, Fennodi, Fingertooth carpetbagger, Grackle tooth, Idie Swamp men, Iktek diggers, Kraks, Kremin cyborg, Larmarc, Mastodonoid, N'mbyr Gorilla Man, Noli, Nhur Dwarves, Phlebus, Quick-flex alien, Roane Musician, Septumbran Witch Wolves, Slurmph, Spinne, Tirrvol Sword Fist, Vanguard Brawler, Vernulian.

RCC lliure: D-bees o mutants que malgrat tenir capacitats "innates" necessiten una OCC per desenvolupar-se - estigui aquesta OCC limitada o no). No es tractaria per tant una RCC strictu sensu.

Ex.- Aardan Tek, Adna Nomads, Akysse Tribal Hunters, Auto-G, Aviane, Bayou Ursines, Chasseur Vert, Dewtani, Dramin, Ganka, Greot Hunter, N'retas, Squilbs, Yeno, 


(1) RUE148.
(2) RUE278.