Imatge aleatoria de capçalera

dilluns, 14 de juliol de 2014

Curació

Oficialment, les habilitats mèdiques (RUE313) només són l'impuls narratiu per tal que els personatges es recuperin de forma natural més o menys ràpidament (RUE354):

Taxa de recuperació amb tractament no professional: 2 HP i 4 SDC per dia amb l'aplicació de tractament mèdic no professional o de primers auxilis (First aid, Paramedics, Field Surgery, Holistic Medicine).
Taxa de recuperació amb tractament professional: 2 HP per dia els primers dos dies, i 4 HP en els dies següents. 6 SDC per dia. Requereix habilitats com Medical Doctor o Holistic Medicine.

Amb les següents regles casolanes es pretén dotar aquestes habilitats de major pes mecànic, especialment tenint en compte les regles de mal SDC/MDC que apliquem a les partides que dirigeixo.


Habilitats mèdiques

Sinergia d'habilitats: una tirada amb èxit d'una habilitat relacionada atorga un +10% a la  tirada de l'habilitat amb que es relaciona. Les sinergies es poden acumular.

Per exemple: Una tirada amb èxit de Veterinary Science dóna un +10% a l'habilitat d'Animal Husbandry si la tirada és exitosa. 

Taxa de recuperació: No requereix tirada. La taxa de recuperació s'aplica sempre i quan el pacient estigui al càrrec d'algú amb l'habilitat i l'equipament necessari per dur a terme les cures apropiades.

Curació: Amb el temps i equipament necessari, algunes habilitats mèdiques poden incrementar els SDC o HP del pacient immediatament s'hagin aplicat. Tanmateix només es permet una tirada per personatge i encontre. (Nota: no es poden fer tirades de diferents habilitats sobre el mateix personatge en el mateix encontre. Cal seleccionar l'habilitat que es farà servir per intentar curar al pacient, aplicant les sinergies que siguin adients).

Animal Husbandry. Serveix com a First Aid per als animals. Relacionada amb: Veterinary Science.
Cybernetic medicine: Serveix com a Medical Doctor per a cíborgs, cyberhorsemen o Kremin Cyborgs (-10%).
Entomological Medicine: Serveix com a Paramedic per a espècies insectoides (ex: Xiticix, A´rac, Drizzit o Spinnes). Relacionada amb: Biology.
Field Surgery: Només aplicable si els HP es troben per sota 5. Cura 1D10(+nivell del metge) HP. Tal com indica l'habilitat, si es falla la tirada el PJ pot morí (tira salvació per coma/mort). Relacionada amb: Cybernetic medicine (si es tracta a cíborgs), First Aid o Paramedic.
First Aid: Cura 1D6(+nivell del metge) SDC amb una tirada exitosa (no cura HP). Relacionada amb: Field Surgery, Paramedics, Medical Doctor i Holistic medicine.
Holistic Medicine: La tirada de diagnosi dóna un +10% a la tirada de curació (que pot sumar-se a la tirada d'una habilitat relacionada). Tal com indica l'habilitat el pacient es recupera al doble de velocitat (4HP i 8 SDC per dia). Relacionada amb: Medical DoctorField surgery (si s'han afetat HP), i First Aid (si s'han afectat SDC).
Paramedic: Cura 1D6(+nivell del metge) SDC o 1D4 HP (cal triar). Una tirada fallida fa 1 HP de mal al pacient. Relacionada amb: Medical DoctorField surgery, i First Aid. Un 01 natural porta al pacient al coma (tira salvació per coma/mort).
Medical Doctor: Si es troba a l'exterior funciona com l'habilitat de Paramedic. En un entorn controlat i més o menys apte per a l'exercici de la medicina, cura 2D6(+nivell del metge) a repartir entre HP i SDC. La tirada de diagnosi dóna un +10% a la tirada de curació (que pot sumar-se a la tirada d'una habilitat relacionada). Relacionada amb: Holistic Medicine o Lore D-Bee (si es tracten especies d'altres dimensions -10%)
Veterinary Science: Serveix com a Medical Doctor per a animals o especies animalístiques (-10%) (ex: Aviane, Bayou Ursines, Bruutasaur, Crab warriors, Feni Nomads, Loronoids, Lyvorkks, M'Raghiile, N'mbyrs, N'retas, Octo-men, Septumbrans o Vernulians).Equipament mèdic (RUE263)

Bio-comp Monitor: +10% a la tirada de diagnosi.
Compu-Drug Dispenser: +5% a Field surgery, First aid i Paramedic.
Fist-Aid Kid: +10% a Field surgery, First aid i Paramedic.
IRVT "Seeker": +10% a la tirada de diagnosi si es curen HP.
RAU Robot Antiseptic Units: +20% a Field Surgery o bé permet curar com a un entorn controlat amb una tirada de MEdical Doctor malgrat trobar-se en situacions adverses.
RSU Robot Sedative Units: +10% Medical Doctor en entorns controlats.
Suture Gun: +5% Field surgery, First aid i Paramedic.
Suture tape: +5% First aid.
Palm Bio-Unit: +5% a la tirada de diagnosi.
Portable Bio-Scan: +15% a la tirada de diagnosi.