Imatge aleatoria de capçalera

dimarts, 15 de juliol de 2014

Taula de resistència de força

En dos aspectes claus del joc, Rifts presenta diferents escales que sovint compliquen la seva aplicabilitat. Allò que a priori dóna espectacularitat al joc, a la taula, porta molts problemes d'interpretació.

Una d'aquestes escales fa referència al mal: MDC - SDC. Aquest és un tema que ha estat ja molt tractat, però el que queda clar és que 1 MDC = 100 SDC.

El que no queda tant clar és l'equivalència entre les diferents escales de força: normal, augmentada, robòtica i sobrenatural. Tanmateix si anem a la secció de Pes i Moviment (RUE286) podem veure-hi una manera de comparar aquests tipus de forces, a través de la seva capacitat per aixecar pes.

Així, es dedueix la següent correlació entre els diferents tipus de forces:Una vegada es determina el factor (F) de relació entre els diferents tipus de forces, es pot establir una mecànica per resoldre conflictes on la força hi intervingui:

  • Competicions de força.
  • Esbotzar portes.
  • Doblegar barrots.
  • etc.

Per tal fet, s'aplica el següent procediment:
  1. Multipliqueu el factor (F) de la taula anterior per la PS del personatge/objecte actiu, comparant els tipus de força involucrats per obtenir el valor de Força Equivalent (FE) respecte els contrincants involucrats. Nota: si un dels contrincants és un objecte, cal establir prèviament el seu valor i tipus "equivalent" de força (p. ex. uns barrots màgics podrien tenir una PS20 Sobrenatural).
  2. Resteu els valors de FE dels dos contrincants. Al valor resultant l'anomenem R.
  3. Calculeu el percentatge (%) d'èxit (PE) del personatge actiu a partir de la següent fórmula: PE=50+(5xR). Si el valor obtingut supera el 100% o és inferior al 1%, l'acció és un èxit o un fracàs automàtic, respectivament.
Exemples:

Un Robot de PS30 robòtica intenta arrencar un arbre de terra (el DJ estableix que les arrels exerceixen una força de PS50 (normal).

PS 30 robòtica té una FE de 38 respecte una PS50 normal (Forçut). (30x1.25)
R=38-50=-12
PE=50+(5x-12)= -10%

El robot no pot arrencar l'arbre.
____

Un juicer amb PS29 Augmentada fa un pols contra una cria de drac PS18 Sobrenatural.

PS29 Augmentada té una FE de 23 respecte a una PS Sobrenatural. (29x0.8)
R=23-18=5
PE=50+(5x5)=75%

El juicer guanyarà el pols amb un 75% de probabilitats.
____

Un mag amb Superhuman Strengh (PS30 Sobrenatural) vol esbotzar una porta de fusta (PS 15 Normal).

La PS 30 sobrenatural equival a una PS 150 normal.
R=150-15=135
PE=50+(5x135)=725%

Clarament el mag esbotzarà la porta sense cap dificultat.

Amb aquesta taula també es poden combinar diferents tipus de força per obtenir la força equivalent resultant.