Imatge aleatoria de capçalera

dimarts, 2 d’octubre de 2012

Moviment

Un dels punts febles (i discutits) de Rifts rau en les regles de moviment.

Un dels atributs de personatge és la velocitat (Speed) que s'obté, com la resta d'atributs,  llençant 3d6, el qual pot veure's modificat per bonificadors respecte l'OCC o les habilitats físiques triades.

Per calcular la distancia desplaçada del personatge la pàgina 281 del RUE ens ho explica ben clarament:

[1] Velocitat x 20 = metres/min

[2] Velocitat x 5 = metres/torn (15 segons)

[3] Velocitat x 5 / atacs = distància (m) recorreguda en cada atac.

Tanmateix, aquest últim càlcul porta a certa controvèrsia, donat que, a igual velocitat, aquells amb un nombre més gran d'atacs es mouen més lentament en cadascun d'aquests atacs.

Una forma per abordar aquest "desajust" podria ser aplicar la següent regla casolana,

Velocitat /5 = distància (m) recorreguda sense penalització (es pot acompanyar d'una acció de combat).

Velocitat = distància (m) recorreguda en una acció de combat. Qualsevol acció de combat es considera Wild [-6].

Velocitat x 5 = distància (m) recorreguda en un torn si tot el que fa el personatge és moure's. 


Aquesta regla només serveix per ser aplicada amb un tractament purament tàctic del joc (en combat) i en cap cas per comparar distàncies recorregudes, ja que pot portar a que personatges amb més de 5 atacs acabin recorrent distàncies majors movent atac a atac que no pas esprintant al màxim.

Mètode alternatiu:

Un altra forma de fer-ho, és fer que en la fórmula [3] només es comptabilitzi 4 atacs independentment dels que tingui el personatge homogeneïtzant així la distància recorreguda. El problema aquí rau en el fet que, de nou, un personatge amb molts atacs pot acabar amb una distància recorreguda més gran del què li pertocaria.