Imatge aleatoria de capçalera

dimecres, 23 de juliol de 2008

Jesse Bass

Jesse Bass

OCC Bandit: Highwayman (WB 14: New West). Experience Level: 3

Alignment: Unprincipled.

IQ 11, ME 21, MA 17, PS 10 (13 bionic left arm, +1 dmg SDC), PP 15 (16 bionic left arm, +1 strike), PE 11, PB 11, SPD 13

Save vs. Psionics/Insanity: +3/+4
Trust/Intimidate: 45%

SDC 32, HP 22
PPE 4, ISP 48 (Major Psionic)

OCC Skills
Speak English 98%, Speak Spanish 70%, Camouflage 55%, Detect Ambush 60%, Find Contraband 52%, Trap Construction 55%, Trap/Mine Detection 45%, Demolitions 84%, Pilot Hovercycle 79%, Trick Riding (special), Horsemanship:Cowboy 75/59%, Land navigation 63%, Streetwise 42%, WP Energy pistol, WP Shotgun, Hand to Hand: Expert.

OCC Related Skills
Sensory equipment 50%, Wilderness survival 55%, Basic Mechanics 50%, Pick Locks 40%, Roping 30%, WP Sword.

Secondary Skills
Cook 50%, Recognice weapon quality 40%, Lore:American Indians 40%, Lore:psiquics and psionics 40%, Gambling 35%

Psionic powers
Bio-regenerate (self) (6), Detect psionics (6), Healing touch (6), Meditation (0), Alter aura (2), Mind block (4).

Combat
Attacks per melee 4, Strike +2, Parry +3, Dodge +3, Pull Punch +6, Initiative +3, Disarm +2, Roll with punch/fall +4.

Saves
Insanity: +4, Psionics (10): +3, Horror factor: +1.

Hand to Hand attacks
Normal punch: 1d4 SDC, Karate punch: 2d4 SDC, Power punch: 2d4 SDC, Normal kick: 1d8 SDC.

Ancient weapons
Vibroblade (+3 Strike/+3 Parry): dmg 2d6 MDC (x2 SDC).

Modern Weapons
- TW Hellfire shotgun (+2 Strike): dmg 6d6 MDC (x2 SDC), range 91.5 m, payload 2, RoF 2 firebolts (16 PPE / 32 ISP to recharge).
- Wilk 320 Laser Pistol (+2 Strike/+6 Aim/-3 Burts): dmg 1d6 MDC (x2 SDC), range 305 m, payload 20, RoF 1 (or burst).

Equipment
Modified Coalition Dead Boy Armor (main body 50 MDC - 150 SDC A.R. 16) with a NF10A Light Force Field (45 MDC - 135 SDC), Vibroblade, TW Hellfire shotgun, Wilk 320 Laser Pistol, passive nightvision goggles, binoculars, tinted goggles, flashlight, cigarette lighter, pack of cigarettes, comb, pocket mirror, 60 ft (18.3 m) of lightweight rope, portable tool kit, 5 stakes and a silver cross (for fighting vampires), survival knife, two pairs of handcuffs, small folding shovel, bedroll, backpack, two saddle-bags, two large sacks, two small sacks, utility belt, air filter, and two canteens, 5 additional E-clips, Hovercycle (Prowler), 6 Hand Grenades (2d6 MDC), 1000 Cr. (tradeable), 3000 Cr.

Historia
Jesse Bass era una estrella del rodeo a la seva Colorado natal, quan un ramat desbocat de dinosaures arrasà la vila on actuava. Però el pitjor era que el ramat era manat per una tropa de soldats de la Coalició, fent-lo servir per "estovar” els habitants “amants dels D-Bee". En l’atac varen morir el seu fill i la seva dona, i ell va perdre el seu braç esquerra (ara substituït per un de biònic). D’aleshores ençà s’ha dedicat a atacar combois de la Coalició amb l’objectiu de venjar-se (no se li dóna malament), tot i que encara no ha realitzat un cop prou important com per apaivagar una mica la seva ànsia. En el seu interior tanmateix, comença a dubtar d’aquesta creuada sense fi, i està aprenent a gaudir dels beneficis que li reporta la seva nova “feina”, especialment pel què fa a la popularitat recuperada, sobretot entre aquells més desesperats i ressentits contra la Coalició,
que el veuen com una figura emblemàtica, o un bandoler "amb carisma". Potser arribarà el dia que haurà de triar entre la seva fama o el seu benestar...


Nota 1: Aquest personatge forma part dels PJ pregenerats per a una partida de demostració que farem per suplir la manca de quorum en el grup durant l'estiu.
Nota 2: Els mals SDC de les armes i armadures està expressat segons aquestes regles casolanes.