Imatge aleatoria de capçalera

dimecres, 8 d’octubre de 2008

Classes duals a Rifts

Primer una explicació del què no és aquesta entrada: Aquesta no és una entrada per inventar la enèsima regla casolana sobre com fer personatges multiclasses o de classes duals a Rifts, sinó que vol servir per intentar aclarir què es pot i què no es pot fer amb el sistema actual. Però abans unes definicions prèvies:

-
Multiclasse: Un personatge pot tenir més d’una professió alhora.
-
Classe Dual: El personatge pot canviar de professió, renunciant a avançar la que abandona per incrementar la nova.
-
OCC: Acrònim de Ocupational Character Class. Professió escollida pel personatge.
-
RCC: Acrònim de Racial Character Class. Alguns Mutants i D-Bees tenen una “professió” bàsica.

Fonaments del multi-dual classe

En principi Rifts no permet que un personatge canviï o modifiqui la seva professió inicial. En la creació de personatge, el jugador tria l’espècie i professió del personatge. L’espècie per defecte és l'humana. Si no es tria l'espècie humana, cal veure si l’espècie té una RCC assignada per defecte o bé si té accés a alguna OCC.

Tot i que a Rifts no es recomanen personatges amb més d'una classe de personatge, i de fet no en els seus manuals no hi trobem regles explícites en aquest sentit, el sistema no és aliè a aquesta possibilitats, doncs en molts manuals apareixen PNJ amb més d'una classe, i a la pàgina web de Palladium o manuals del Palladium Fantasy o de Robotech tenim apartats que en parlen. Anem-ho a veure.

Multiclasse

No es permet a Rifts.

Classe Dual

Segons la secció de Cutting room floor
(1) de la pàgina web de Palladium, un personatge pot canviar la seva OCC seguint aquests passos:

0) El personatge ha de complir amb els requisits d’atribut (mentals i físics) de la nova OCC – Robotech RPG (2).
1) Cal fer avançar el personatge al menys un nivell en la seva OCC/RCC actual.
2) Just durant el canvi al segon nivell (o el que sigui més enllà del primer), poden optar per iniciar el personatge en l’entrenament de la nova OCC (no es pot fer després que ja hagi avançat en el seu nou nivell d’experiència – nota personal: és a dir, si ja han guanyat punts d’experiència en el nou nivell. Entenc que els punts d’experiència en accés que quedessin en arribar al nou nivell es perden).
3) Quan el personatge inicia el seu nou entrenament, es considera que són de “nivell zero” a efectes del nou OCC (és a dir, encara no reben cap avantatge ni bonus del nou OCC – Robotech RPG). El personatge ha de guanyar prou experiència per assolir el segon nivell de la nova OCC (si es tracta d’Homes d’Armes o Aventurers) o fins al tercer nivell (si són màgics o psíquics). Quan s’hagi adquirit aquesta quantitat de punts d’experiència, el personatge a completat l’aprenentatge i es considera que es troba al primer nivell de la seva nova OCC.

Una vegada el personatge a canviat a la nova OCC, reté les habilitats adquirides en la OCC “anterior” (tot i que es mantenen al nivell aconseguit abans del canvi), però els nivells de PPE, SDC i altres increments es basaran en la nova OCC. Tanmateix si la OCC original del personatge ja li donava PPE o ISP no guanyarà de nou la base de PPE o ISP de la nova OCC, tot i que sí guanyarà punts addicionals de PPE/ISP de la nova OCC quan pugi de nivell en aquesta (fins i tot encara que els bonus de la OCC original fossin més elevats). Per altra banda, si la OCC original NO aportava una base de PPE/ISP, llavors el personatge sí guanya la base de PPE/ISP de la nova OCC.

Tots els punts d’experiència nous s’assignen a la nova OCC (nota personal: s’utilitza la taula d’experiència de la nova OCC).

En el Palladium Fantasy Adventure on the High Sea's (2) les regles s’aclareixen algunes qüestions que queden a l’aire, especialment pel què fa a les habilitats:

1) Totes les habilitats de la OCC original es mantenen al nivell assolit abans del canvi.
2) De la nova OCC, selecciona totes les habilitats d’OCC, la meitat de les relacionades amb l’OCC (OCC related) (nota prsonal: a gust del jugador), i cap de les habilitats secundaries.
3) Les habilitats duplicades avancen quan les de la nova OCC superi el nivell de les OCC original.
4) Utilitza el bonus d’habilitat més elevat disponible de les dues OCC en les habilitats duplicades (nota personal: entenc que aquesta norma s’aplica també pel què fa a als Estils de Lliuta (HTH), tot i que el HTH original queda fixat al nivell en que es va canviar d’OCC i només s’avança amb el de la nova OCC.
5) Els Bonus d’OCC (que no provinguin de les habilitats) es sumen de les dues OCC (bonus a tocar, salvacions, etc.)

Canvi d'RCC a OCC (3)

En general, a qualsevol RCC que no tingui un llista d’habilitats se li pot assignar una OCC. Així mateix, algunes RCC també poden accedir directament a algunes OCC. Però en tal cas, no podran aconseguir CAP de les habilitats de la RCC, habilitats relacionades amb la RCC, ni les seves habilitats secundaries, equipament o diners, i caldrà substituir-les per les de la nova OCC.

Així mateix, si la nova OCC del personatge no assigna PPE/ISP addicionals, el personatge avança en aquest aspecte com un membre normal de la seva raça (2).

Casos especials: Juicer / Cyborgs

Els Juicers i els Ciborgs tenen regles especials pel canvi d’OCC que es descriuen en els manuals de Juicer Uprising i Bionics sourcebook, respectivament. Aquestes regles transcendeixen les detallades en els paràgrafs anteriors.

Fonts:
1. Cutting room floor; pàgina web de Palladium Books.
2. Rules for Changing OCC's confusing, please help; fòrum de Palladium Books.
3. Cross o.c.c./r.c.c.; fòrum de Palladium Books.