Imatge aleatoria de capçalera

dilluns, 12 d’octubre de 2009

Mal per caigudes

El mal per caigudes està tractat a la pàgina 316 del RUE, sota l'habilitat de Climbing: 1d6 SDC/3 m de caiguda). Tenint en compte que una caiguda a partir de 305 metres fa mal directament als HP (pg. 287 RUE).

Caure d'un cavall fa 1d6 SDC (pàg. 310 RUE).

A la pàgina 357 del RUE ens diuen que caure estant dins d'una armadura també fa mal, tot i que aquesta atorga una protecció important: 1 SDC/6.1 m*.

El problema rau quan es tracta de criatures MDC o si volem saber quin mal rep l'armadura MDC si caiem de gran alçada. En principi sembla que aquest supòsit no està tractat en el RUE de tal manera que les criatures sobrenaturals poden caure des de qualsevol distància sense fer-se mal (a no ser que la caiguda superes els 100 MDC (en aquest supòsit per alçades superiors a 610 m).

Tanmateix, si ens n'anem al Xiticix Invasion i fem unes suposicions potser acabem traient-ne l'aigua clara**:

A la pàgina 16 del Xiticix Invasion es diu que les criatures MDC que cauen d'un dels ponts Xiticix reben 1 MD per cada tres pisos de caiguda (assumim que un pis fa 3 m).

Naturalment, no es tracta d'una caiguda normal, fa molt més mal, presumiblement degut a les punxes resinoses que cobreixen el terra a les bases de les torres.

El mal normal de caiguda per un personatge SDC és 1d6 per cada 3 m, però si un personatge normal cau d'un d'aquests ponts Xiticix, rep 3d6 de mal per pis caigut (3 m). La qual cosa representa el triple del mal normal.

Això indica que 1 MD/3 pisos (és a dir, 9 m) és probablement el triple de mal normal de caiguda per un personatge MDC. Això és, 1 MD/27 m. (o arrodonint, 1 MD per cada 30 m).

Resumint:

Personatges SDC.

- Caiguda sense armadura MDC: 1d6 SDC/3 m.

- Caiguda del cavall sense armadura: 1d6 SDC.

- Caiguda amb armadura MDC posada: 1 SDC/6.1 m.

Personatges MDC. (regla opcional)

- Caiguda sense armadura 1MD/30 m.


*Noteu que en el RMB aquest mal era igual a de les caigudes.

** Agraïments especials a Killer Cyborg per explicar-ho en el fòrum de Palladium Books.