Imatge aleatoria de capçalera

dimecres, 28 d’octubre de 2009

RiftsQuest (les bases)


M'he acabat de llegir el Heroquest 2 de Moon Design amb la idea de poder-lo adaptar a l'ambientació de Rifts (RiftsQuest).

El sistema de Heroquest 2 és prou versàtil per permetre una adaptació lliure però satisfactòriament fidel, mantenint tot el suc de l'ambientació. A continuació passo a donar unes pinzellades de com penso adaptar Rifts a Heroquest. En futures entrades aniré detallant diferents aspectes, com la conversió d'OCC o equipament.

Personatges:

Tot personatge tindrà 2 Keywords: 1 dedicada a l'OCC/RCC i l'altra respecte a la regió d'origen (Lazlo, Tolkeen, CS, New West, etc.). La resta d'habilitats s'agafaran amb el sistema de paraigües i com habilitats independents.

Les RCC que no tinguin una professió assignada o que puguin escollir-ne una, tenen també 2 Keywords: la de la RCC i la de l'OCC que agafin (es descarta el lloc d'origen, que podrà ser una habilitat a part).

Les capacitats de les Keywords vindrán definides per les habilitats pròpies de les OCC i les OCC Skills, així com les habilitats naturals de la pròpia RCC. Hi ha RCC que tindran implícites Flaws (ex. els Larmacs són mandrosos i vulnerables a les il·lusions).

Força Humana/Augmentada/Robòtica/Sobrenatural:

Si s'enfronten directament diferents categories de força (p. ex. en un pols), s'aplica el "test de credibilitat", i la major guanya sobre l'altra. Si en algun cas excepcional es vol resoldre amb una tirada, la categoria major rep una Menestralia gratuïta per cada grau que superi a la menor:

PS Humana > PS Augmentada (+1W) > PS Robòtica (+1W) > PS Sobrenatural (+1W)

MDC/SDC:

No es té en compte.

Equipament:

Armadures de poder (p. ex. Glitter Boy o Samas), robots i altres artefactes "majors" a criteri del DJ poden funcionar com a henchmen i tenir les seves pròpies habilitat (vehicles as characters pg. 102 HQ2) i funcionar com a Secondary Contestant o Supporter (segons pàgina 43 HQ2).

Màgia/Psiònics:

Els conjurs i poders psiònics esdevenen habilitats sota el paraigües de la OCC/RCC. Un PJ amb una OCC no psiònica pot tenir com a màxim dues habilitats independents com a poders psiònics.

Els poders i conjurs es triaran sempre dels manuals de Rifts i seguiran les seves característiques.