Imatge aleatoria de capçalera

diumenge, 7 de febrer de 2010

Xocs, esterrecades i explosions

En aquest apunt analitzo les fonts oficials per intentar esclarir què succeïx quan un PJ de Rifts xoca contra una superfície o rep un fort impacte (míssil, explosió, xoc a alta velocitat...)


Xocs:


Si un PJ xoca a alta velocitat vestint una armadura MDC rep 1d4 SDC per cada 32 km/h de velocitat que dugués per sobre els 80 km/h. És a dir, si un SAMAS xoca contra una paret volant a 240 km/h (velocitat de creuer), el seu pilot rebrà 5d4 SDC(1) -(240-80)/32-.


El PJ, amés, pot quedar atordit pel xoc: Hi ha un 30% de possibilitats de quedar-hi durant 1d4 torns si l'impacte s'ha donat amb una velocitat de més de 80 km/h (+5% per cada 16 km/h per sobre d'aquesta velocitat). En l'exemple anterior, el pilot del SAMAS tindria un 80% de quedat inconscient -(((240-80)/16)*5)+30-(1).


Així mateix, també pot passar que el PJ voli o travessi d'alguna manera estructures SDC (ex. un bosc, runes, etc.). Rebre múltiples impactes estructures SDC volant -al menys- a 48 km/h fa 5d6 SDC per torn (sense poder atacar); 6d6 addicionals si es tracta d'un genet o pilot que no es pot aguantar sobre la sella o seient -prova de Horsemanship (2n percentil), Piloting o PS en %- i perdre la iniciativa i 2 atacs. Ádhuc un PJ dins una armadura MDC rep 1/4 del mal rebut pels impactes i la caiguda(2).


Per la seva banda, si l'impacte es realitza contra una superfície MDC l'armadura també farà i rebrà mal. En concret, l'armadura farà 1d6 MD + 1d6 MD addicional per cada 48 km/h en què es desplaci; i rebrà 1/4 del mal MD que realitzi(3). Seguint l'exemple, si la paret contra la xoca el SAMAS és d'MDC, aquest li faria 6d6 MD (240/48=5 MD de més), i l'armadura rebria un 1/4 del mal infligit.


Una altra cosa és quan una aeronau s'estavella. Aquest supòsit s'explica a la pàg. 365 RUE.


Atropellaments i esterrecades:


Una esterracada es dóna quan un una criatura amb molta força o de grans dimensions impacta a un PJ, fent-lo caure a terra per la força del cop. Aquest efecte és similar a un atropellament o una envestida.


El mal fet per una esterrecada dependrà de l'atac de la criatura o de la velocitat de l'impacte en cas d'atropellament; sovint les criatures tenen detallades en les seves descripcions atacs d'aquest tipus: cop de banya, envestides, etc. Si no està llistat, o es tracta d'un atropellament amb una criatura o vehicle MDC prendrem la regla que aquest farà una quantitat de mal de 1d6 MD + 1d6 MD per cada 48 km/h en què es desplaci; que al seu torn rebrà 1/4 del mal MD que realitzi(3).


A més hi ha un 60% (o la possibilitat que la descripció de la criatura determini) que la víctima caigui a terra, perdent la seva iniciativa i dos atacs en aquest torn(3). En el GMG hi ha unes regles opcionals, on aquest percentatge queda modulat per la quantitat de mal rebut i el tipus de víctima(4) (tanmateix, els vampirs tenen la seva pròpia taula(5); la qual seria aplicable també als humans no entrenats en combat i sense armadura MDC).


Explosions:


Les explosions també poden fer mal als PJ que es troben a l'interior de les armadures, i fer-los caure a terra per la força de l'impacte.


Cada 20 MD d'impacte d'una explosió, infligeix 1 SDC a qui vesteix una armadura MDC (amb un 60% de deixar-lo atordit durant 1d4 torns si el mal és superior a 40 MD d'un sol cop). A més, si rep 50 MD el PJ pot caure a terra (a discreció del DJ)(1) -aquí, es pot aplicar de nou la regla opcional del GMG(4).


Trobar-se en l'ona expansiva de l'explosiu (definida pel tipus d'explosiu o míssil(6)), fa la meitat del mal que un atac directe(7).


Per altra banda, en un entorn SDC, per cada 20 SDC de l'explosió, la víctima dins l'ona expansiva rep 1d6 SDC per sortir expulsat per la força de l'impacte(3).




------------------
(1) Pàg. 356 RUE.
(2) Pàg. 61 WB3: England.
(3) Pàg. 346 RUE.
(4) Pàg. 35 Game Master Guide.
(5) Pàg. 35 WB1: Vampire Kingdoms.
(7) Pàg. 363 RUE.

1 comentari:

Menécrates ha dit...

Estarracada a Rifts?

Faràs explotar al traductor! jajajajajaja