Imatge aleatoria de capçalera

dimecres, 20 d’agost de 2008

Les Ombres del Mal

Doncs després de prendre'm un parèntesi en la lectura de manuals per tal d'acabar la columna de còmics que tenia pendent, finalment he acabat de llegir el Shadows of Evil - Rifts: Siege on Tolkeen Five (Coalition Wars).

En aquest worldbook, de 112 pàgines, edita
en rústica, s'ens mostra com han evolucionat els territoris on es desenvolupa la guerra, després de l'ofensiva dels Tolkeenites; en una mena de calma abans de la tempesta.

Es podria dir que el manual es divideix en quatre parts no del tot ordenades. Una primera i extensa guia de l'estat de les diferents Baronies del regne de Tolkeen en acabada la Sorcerer's Revenge, una descripció dels camps de presoners Tolkeenites, un repàs a tres companyies de "corsaris" de Tolkeen, i finalment, un apunt de les intrigues polítiques i militars que es respiren en el sí de la Coalició després de la derrota soferta.

A continuació podeu veure l'index del manual, que com podreu comprovar és
una mica caòtic, ja dins una descripció general de les Baronies hi elements de detall de distorsionen un pèl la lectura. El qui si va bé, és l'índex amb referències ràpides (Quick find) i els mapes. En aquest sentit, aquest manual coné un dels millors mapes de la zona de Tolkeen que hi ha en tots els manuals, i el que m'ha servit estupendament per fer el meu Atles de Rifts.

El principi del manual el presenta com el penúltim pas cap a la resolució de la Guerra de la Coalició, en un punt mort entre el ferotge atac dels mags i el contraatac final dels soldats de la Coalició. El primer capítol, d'escasses dues pàgines, presenta doncs la situació actual de la guerra.

Seguidament descriu l'estat en què ha quedat les diferents Baronies de Tolkeen, fent especial esment a algunes de les seves ciutats o regions més importants, o que han tingut una especial significació durant les batalles anteriors.

Entre aquestes zones, destaquen els Barrens, una zona a la vall del riu Mississipi que ha quedat arrasada, i on es poden trobar les diferents formes de defensa Tolkeenites, aprofitant el seu accés a
màgia elemental. En aquesta descripció de la zona dels Barrens s'hi pot trobar múltiples taules d'encontres més o menys detallats per què s'hi puguin planificar algunes partides (tot plegat una mica monòton i repetitiu).


En l'apartat dedicat a la Baronia de Mizerren es fa un acostament a la ciutat de Mad Town, on s'explica a mode de guia els seus llocs més importats i què hi podran trobar els aventures si hi van a parar.A la Baronia de Rivereen, a més d'unes quantes descripcions de les principals fortaleses de la zona i els seus habitants, el manual s'atura a explicar-nos com funciona un camp de presoners de Tolkeen. Des dels materials que el conformen, fins als castics imposats als presoners, passant per la seva disposició, o els conjurs màgics més útils per retenir i vigilar.

Més tard passa a relatar l'existència de companyies mercenàries que operen a les Baronies de Rivereen i Mizereen sota la màniga ampla del govern de Tolkeen, com si tinguessin una mena de "patent de cors".


Finalment passa a analitzar la situació en el bàndol de la Coalició, amb un General Drogue molt desgastat militarment i política després de la derrota soferta, i els passos que emprèn respecte els seus Camps de la Mort; i la resposta que es prepara per part de la Coalició abans del setge final.

El Bo: Té detalls interessants, com alguns PNJ aprofitables, la descripció dels camps de presoners, i sobretot la descripció de la situació de la guerra.
El Dolent: Hi ha molt material superflu que es podria haver estalviat. Les taules d'encontres als Barrens ocupen 17 pàgines (realment, no calia).
El Lleig: L'ús de PNJ d'alt nivell, cosa que limita el seu ús a encontres molt concrets de tipus polític o doplomàtic, ja que si es pretén fer-los servir com a objectiu militar, por arribar a ser molt dificultós per un grup de Rifts normal.


Comparativa amb el RUE