Imatge aleatoria de capçalera

dijous, 24 de setembre de 2009

Trust/Intimidate - Charm/Impress

En una entrada anterior ja vaig parlar de la dificultat d'integrar les mecàniques socials al sistema de Rifts. En aquest article vull abundar en les habilitats especials de Trust/Intimidate - Charm/Impress.

A la pàgina 281 del RUE es detalla una taula de bonificadors per atributs. En aquesta s'especifica que si un personatge té una MA i/o una PB més gran o igual de 16, adquireix respectivament a un % que depèn del valor de l'atribut les habilitats especials de Trust/Intimidate i/o Charm/Impress.

Enlloc d'aquest manual, ni de fet en cap altra (excepte el GMG on es repeteix la taula) es fa esment ni es dóna cap explicació de l'ús d'aquestes habilitats; més enllà d'especificar que serveixen com a bonus per Encantar (Charm) o Impressionar (Impress) i Fer-se confiança (Trust) o Intimidar (Intimidate). Donat que no es donen detalls sobre com i en quines situacions utilitzar aquestes habilitats, es proposen a continuació un seguit d'estratègies per aplicar-les en joc:

- Canvis subtils, no pas control mental. En cap cas aquestes habilitats han de funcionar com a poders mentals capaços de modificar la personalitat i els objectius dels PNJ. Es tracta més aviat d'habilitats que funcionen a un nivell emocional i subjectiu de tal manera que poden modular la reacció dels PNJ cap al personatge. Per exemple, amb una tirada amb èxit d'Impressionar, el noble d'opinions inflexibles potser s'atura a escolar els arguments ben raonats del personatge.

- Habilitat de PJ, no de PNJ. Si pot ser, no apliquis mai aquestes habilitats contra un PJ. Als jugadors no els sol agradar sentir-se manipulats per habilitats socials/mentals d'altres PNJ. Si bé, es poden fer servir per transmetre sensacions subtils com ara "sents que aquest personatge no et vol enganyar - en cas d'èxit amb Trust per part d'un PNJ".

- Bonificadors per altres habilitats socials. A un nivell més mecànic, una tirada amb èxit d'aquestes habilitats especials, es podria utilitzar per atorgar bonificadors a altres proves socials com Barter, Streetwise, Seduction, etc. Per contra, ja no les faria servir con a penalitzadors en cas de fracàs en la tirada, doncs es tracta de bonificar el fet que el personatge disposa d'una característica elevada, més que no pas de penalitzar-la.

- La resistència és fútil. Tal com s'ha presentat l'efecte d'aquestes habilitat, donat que es tracta de canvis subtils en les emocions dels PNJ, en general no s'hauria de permetre un tirada de salvació, ans el DJ haurà de reaccionar de forma acord amb la sensació transmesa. "Si és intimidat, potser reacciona violentament en veure's acorralat; Si està encantat pot reaccionar de forma favorable, però a canvi de favors (carnals?), etc."

En conclusió, les habilitats "mentals" producte d'unes MA i PB elevades no tenen en el reglament un tractament específic: pren-te-les com vulguis. Intento aquí aportar unes propostes per tracta-les de forma coherent en el joc sense introduir de forma dràstica noves regles o subsistemes per poder-les gestionar.